Οικονομία

16/02/2013 - 09:46

Ενημερωτική Εκδήλωση για το ΕΣΠΑ (Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων) στο Επιμελητήριο Λέσβου

Ενημερωτική Εκδήλωση για το ΕΣΠΑ στο Επιμελητήριο Λέσβου

&n

bsp;

Το Επιμελητήριο Λέσβου στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει για ενημέρωση των επιχειρήσεων μελών του, σας προσκαλεί στην ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει σε συνεργασία με την ΕΛΑΝΕΤ (Εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου) και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με θέμα:
 
Παρουσίαση του Προγράμματος
 «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013
              την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 18:30
                στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου «Ιωάννης Παυλακέλλης»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
18.30 -19.00:   Προσέλευση
19.00 -19.30:    Χαιρετισμοί
19.30 -20.00:   Παρουσίαση του Προγράμματος 
                         Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Τζιαφέτα , Στέλεχος ΕΛΑΝΕΤ
   20.00 - 21.00: Ερωτήσεις – Απαντήσεις

 

 
Πληροφορίες για το ΕΣΠΑ  από την εταιρεία Γεω-Οικονομοτεχνικών Μελετών "αρω - ΓΗ"  τηλ. 2251028330 :
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ - ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ – Δ.Δ.): 22.500.000€

Το 80% του συνολικού προϋπολογισμού θα επιχορηγήσει υφιστάμενες επιχειρήσεις (18.000.000€) και το 20% νέες και υπό σύσταση (4.500.000€).

 

Υφιστάμενες επιχειρήσεις: έχουν τουλάχιστον 2 πλήρεις κλεισμένες χρήσεις μέχρι τις 31-12-2011 (δηλ. έναρξη πριν τις 1-1-2010)

Νέες επιχειρήσεις: έχουν λιγότερες από 2 πλήρεις χρήσεις μέχρι τις 31-12-2011 (δηλ. έναρξη εντός του 2010 και μεταγενέστερα)

Υπό σύσταση επιχειρήσεις: θα συσταθούν μετά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου

 

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις με νομική μορφή Ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε., Ι.Κ.Ε.), που δεν είναι προβληματικές και έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ.

 

Όσον αφορά τις υφιστάμενες επιχειρήσεις η κατανομή του προϋπολογισμού (18.000.000€ - Δ.Δ.) είναι η ακόλουθη:

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: 7.200.000€

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: 5.400.000€

ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 5.400.000€

 

Για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις (4.500.000€ - Δ.Δ.) δεν υπάρχει κατανομή προϋπολογισμού ανά θεματική ενότητα (ανταγωνίζονται όλες οι επιχειρήσεις μεταξύ τους)

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 50%

 

Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής: 25/2/2013 (δίμηνη προθεσμία έως 25/4/2013) – Εντός 10 ημερών, μετά την ηλεκτρονική υποβολή, κατάθεση του φυσικού φακέλου

 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης κυμαίνεται (για όλες τις επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή μη):

 

ΤΟΜΕΑΣ

ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

30.000-300.000

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

20.000-300.000

ΕΜΠΟΡΙΟ

20.000-100.000

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

20.000-100.000

 

 

Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

·         Δεν απαιτείται ελάχιστος τζίρος για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις

·         Υλοποίηση σχεδίου σε έναν ή περισσότερους ΚΑΔ της ίδιας θεματικής ενότητας

·         Μπορεί να γίνει προσθήκη επιλέξιμου ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης

·         Εξαιρείται το λιανικό εμπόριο και η εστίαση (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων – αναμένεται νέο πρόγραμμα αποκλειστικά για αυτές τις επιχειρήσεις)

·         Επιτρέπεται υπέρβαση προϋπολογισμού (χωρίς όμως αντίστοιχη επιδότηση για το επιπλέον ποσό)

·         Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής οι επιχειρήσεις franchising

·         Απαιτείται η άδεια λειτουργίας της υφιστάμενης ή νέας επιχείρησης

·         Η ιδία συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί εξολοκλήρου από δανεισμό (χωρίς να απαιτείται η τεκμηρίωση)

·         Βάση βαθμολογίας: 50 μόρια (στα 100)

·         Θα δοθεί και πάλι μεγαλύτερη βαρύτητα στη βαθμολογία, κυρίως, στην καινοτομία & τη χρήση της πληροφορικής, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τις δαπάνες περιβάλλοντος, τα οικονομικά & τεχνικά στοιχεία της επιχείρησης (υφιστάμενες) και στην εκτιμώμενη αύξηση ή μη της απασχόλησης.

·         Απαραίτητη η διευκόλυνση πρόσβασης των ΑΜΕΑ στην επιχείρηση

·         Εξαίρεση περιοχών Λέσβου και συγκεκριμένων ΚΑΔ (σε περιοχές ΟΠΑΑΧ)

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Ø      ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΜΙΓΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ)

Ø      ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ø      ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ (Επαγγελματικής χρήσης)

Ø      ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ø      ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

Ø      ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ø      ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Ø      ΠΡΟΒΟΛΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Ø      ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ø      ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (μόνο για νέες και υπό σύσταση, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)

 

 

Για τις κτιριακές εργασίες:

·         σε ιδιόκτητα ακίνητα απαιτείται πλήρης κυριότητα

·         σε μισθωμένα ακίνητα απαιτείται μισθωτήριο με υπολειπόμενη διάρκεια 8 ετών από την απόφαση έγκρισης (εάν αυτό δεν είναι εφικτό στην παρούσα φάση της υποβολής του φακέλου, τουλάχιστον κατά την υποβολή της α’ δόσης πληρωμής ή της προκαταβολής)

·         ειδικά για ανέγερση κτιρίου απαιτείται 15ετές συμβολαιογραφικό μισθωτήριο από την απόφαση έγκρισης

 

·         Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης

·         Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη

·         Υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής έως το 100% της Δημόσιας δαπάνης. Απαραίτητη προϋπόθεση η έκδοση ισόποσης εγγυητικής επιστολής Τράπεζας.

 

Δόσεις υλοποίησης έργου: έως 3 δόσεις

 

Διάρκεια υλοποίησης:

Α) ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: 15 μήνες + 3 μήνες (παράταση)

Β) ΕΜΠΟΡΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 12 μήνες + 3 μήνες (παράταση)

 

·         Υλοποίηση, σε κάθε περίπτωση, έως 30/6/2015

·         Δυνατότητα μέχρι 2 τροποποιήσεις του επενδυτικού σχεδίου

 

Μακροχρόνιες Δεσμεύσεις

·         Διατήρηση της επιχείρησης για 3 έτη μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης

 

Μοιράσου το άρθρο!