Περιβάλλον

01/02/2013 - 17:15

Έρευνα ΕΠΑΛ Καλλονής για τις ανεμογενήτριες: το 72% πιστεύει πως θα υπάρχει κακοποίηση του τοπίου

Έρευνα ΕΠΑΛ Καλλονής για τις ανεμογενήτριες: το 72%πιστεύει πως θα υπάρχει κακοποίηση του τοπίου

YP EN

Συνοπτική περιγραφή.

Η έρευνα για την άποψη των κατοίκων της Λέσβου σχετικά με το θέμα εγκατάστασης των Ανεμογεννητριών, έγινε στο πλαίσιο του μαθήματος Ερευνητικές Εργασίες της πρώτης τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου Καλλονής. Η ημερομηνία διεξαγωγής ήταν ο μήνας Νοέμβρης του 2012 και έγινε με ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια τα οποία διακινήθηκαν μέσω διαδικτύου και κυρίως κοινωνικών δικτύων (facebook) και ομάδων που σχετίζονται με τη Λέσβο και το θέμα των ανεμογεννητριών. Για την καλύτερη προετοιμασία  κλήθηκαν εκπροσώποι της εταιρείας στο σχολείο , για να μας αναπτύξει τα πλεονεκτήματα της αιολικής ενέργειας γενικά και ειδικότερα στη Λέσβο, καθώς και εκπρόσωπο της πρωτοβουλίας πολιτών που είναι αντίθετοι με την εγκατάσταση των Ανεμογεννητριών στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου. Στόχος ήταν  η καλύτερη ενημέρωση των μαθητών  καθώς και ο εμπλουτισμός του διαλόγου με θέσεις όπως διατυπώνονται από τις αντικρουόμενες πλευρές, με μόνο στόχο τη βελτίωση των συνθηκών της διαβούλευσης και της συγκρότησης άποψης γύρω από το θέμα. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η δομή του ερωτηματολογίου να έχει μορφή βαρόμετρου και όχι διπλής κλειστής απάντησης τύπου ΝΑΙ-ΟΧΙ.

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει τέσσερις μεγάλες ομάδες ερωτήσεων. Τις ερωτήσεις που:

  • αφορούν δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων.
  • αφορούν τις απόψεις τους σχετικά με τα πλεονεκτήματα της επένδυσης.
  • αφορούν τα μειονεκτήματα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο νησί.
  • εκφράζουν συνολική άποψη για το θέμα.

Οι πιθανές απαντήσεις προέρχονται από τις απόψεις και τις τοποθετήσεις όσων είναι υπέρ ή κατά της επένδυσης, μέσα από τη διαβούλευση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αλλά και δημοσιεύματα με απόψεις στον τοπικό τύπο όλων των ενδιαφερόμενων. Ο τύπος της ερώτησης, που κυρίαρχα χρησιμοποιήθηκε, είναι αυτός του κλειστού τύπου κλιμακωτής συμφωνίας για να μάθουμε σε ποιο βαθμό συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος με το κάθε επιχείρημα. Η ανάλυση που θα ακολουθήσει είναι περιγραφική αν και για την εξαγωγή ποιοτικότερων συμπερασμάτων μπορεί κάποιος να συνδυάσει τις απαντήσεις και το περιεχόμενο τους με βάση τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει.

Το δείγμα των 256 ατόμων παρουσιάζει αδυναμίες στην κατανομή του γιατί αποκλείει τις πολύ μεγάλες ηλικίες και έχει σαφώς περισσότερες απαντήσεις από άνδρες αλλά και περιοχές στις οποίες δε θα γίνει η εγκατάσταση των Ανεμογεννητριών όπως αυτή της Μυτιλήνης. Επίσης το γεγονός ότι το ερωτηματολόγιο είναι ηλεκτρονικό, απέκλεισε ομάδες του πληθυσμού, μεγάλες σε ηλικία, που δε χρησιμοποιούν το διαδίκτυο όπως επίσης ενθάρρυνε άλλες ομάδες ενδιαφέροντος να απαντήσουν με ένταση όταν είχαν ισχυρή άποψη για το θέμα. Πληθυσμιακά η διαστρωμάτωση είναι ικανοποιητική και σημειώνεται η, αναμενόμενη σε κάποιο βαθμό, έλλειψη ενδιαφέροντος για συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από κατοίκους περιοχών στις οποίες ΔΕΝ θα εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες. Το γεγονός ότι αναφέρουμε στην περιγραφή μας της απαντήσεις της πλειοψηφίας δε σημαίνει πως αγνοούμε τις απαντήσεις της μειοψηφίας και τη συνολική τους τοποθέτηση. Η ανάλυση μας θα είναι σύντομη και περιγραφική για να αφήσουμε σε εσάς τα συμπεράσματα και να για μην καθοδηγήσουμε τον αναγνώστη σε μια άποψη.

 

Δημογραφικά στοιχεία.

 Οι περισσότερες απαντήσεις προέρχονται από άνδρες στο 65% του συνολικού δείγματος  ηλικίας στην πλειοψηφία τους από 25-45 ετών. Οι κυρίαρχες δημοτικές ενότητες σε απαντήσεις είναι αυτές της Μυτιλήνης της Καλλονής αλλά και αυτής της Ερεσού – Άντισσας.

 

Πλεονεκτήματα της επένδυσης

Η πλειοψηφία πιστεύει πως δε θα υπάρχουν περιβαλλοντικά οφέλη για το νησί της Λέσβου 39%. Αντίθετα η πλειοψηφία θεωρεί πως θα υπάρχουν περιβαλλοντικά οφέλη για τον πλανήτη (56%). Οι  περισσότεροι πιστεύουν πως θα δημιουργηθούν προσωρινές θέσεις εργασίας (66%). Στη δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας η πλειοψηφία πιστεύει πως αυτό δε θα συμβεί ή μπορεί αυτές να είναι λίγες σε αριθμό. Συνολικά θεωρείται πως ΔΕ θα υπάρξει οικονομική ανάπτυξη για το νησί από την πλειοψηφία (54%). Η τοπική κοινωνία δεν πιστεύει πως, μετά την εγκατάσταση, θα μειωθούν οι λογαριασμοί που πληρώνουν στη ΔΕΗ (66%). Στην ερώτηση αν θα μειωθούν οι διακοπές του ρεύματος από την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών λόγω της ζεύξης με το γενικό δίκτυο παροχής  ενέργειας, οι απόψεις είναι μοιρασμένες με κυρίαρχη αυτή της ουδετερότητας γεγονός που δείχνει ή την άγνοια σχετικά με το θέμα ή τη δυσπιστία στο τοπικό δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και την αποκατάσταση των βλαβών σε κακές καιρικές συνθήκες. Το κέντρο βάρους της απάντησης  είναι θετικό προς την άποψη γενικά. Η πλειοψηφία δεν πιστεύει πως το νησί θα είναι ενεργειακά ανεξάρτητο μετά τη σύνδεση του με την ηπειρωτική χώρα παρότι συγκεντρώνονται αρκετές αντίθετες απόψεις. Η μεγάλη πλειοψηφία θεωρεί πως με την ζεύξη θα μπορεί να μεταφέρεται ενέργεια που παράγεται στο νησί στην ηπειρωτική χώρα (63%). Αυτό σημαίνει ίσως ότι μπορεί στο μέλλον να γίνουν και άλλες παρόμοιες επενδύσεις. Στο άνοιγμα καινούργιων δρόμων που θα οδηγούν στις ανεμογεννήτριες συμφωνεί η πλειοψηφία των ερωτώμενων (53%). Εδώ θα μπορούσε να διερευνηθούν οι διαστάσεις των δρόμων αλλά και οι παράλληλες χρήσεις τους όπως για παράδειγμα η πρόσβαση σε απρόσιτες παραλίες ή χώρους εκτροφής κοπαδιών. Η συντριπτική πλειοψηφία (88%) των ερωτώμενων πιστεύει στην αξία των Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας. Η πλειοψηφία είναι ουδέτερη και θετική σχετικά με το γεγονός ότι το δίκτυο μεταφοράς ενέργεια θα είναι υπόγειο προφανώς για λόγους ασφάλειας.

 

Μειονεκτήματα

Η μεγάλη πλειοψηφία (72%) πιστεύει πως θα υπάρχει κακοποίηση του τοπίου από την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Η πλειοψηφία θεωρεί πως η εγκατάσταση θα πλήξει τον τουρισμό (51%) αν και το αντίθετο ποσοστό είναι εξίσου σημαντικό. Η πλειοψηφία (60%) θεωρεί πως θα δημιουργηθούν προβλήματα στους κτηνοτρόφους της περιοχής που χρησιμοποιούν τα εδάφη ως βοσκότοπους. Μεγάλο μειονέκτημα (69%) θεωρείται η ενεργειακή εξάρτηση του νησιού από μια ιδιωτική εταιρεία η οποία θα κάνει την επένδυση. Η μεγάλη πλειοψηφία (67%) θεωρεί πως από την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών θα αντιμετωπίσουν προβλήματα τα πουλιά της περιοχής . Η πλειοψηφία (53%) θεωρεί πως θα υπάρξουν προβλήματα με τις ιδιωτικές ιδιοκτησίες των κατοίκων της περιοχής. Ο θόρυβος για την πλειοψηφία (57%) θεωρείται ένα ακόμη μεγάλο μειονέκτημα της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών στο νησί. Οι κάτοικοι της Λέσβου πιστεύουν πως τα ανταποδοτικά οφέλη σε οικονομικό επίπεδο είναι μικρά για τους ίδιους και το νησί (71%). Οι κάτοικοι της Λέσβου θεωρούν πως θα υπάρξει πρόβλημα με το φυσικό πλούτο  του νησιού κυρίως για το Απολιθωμένο δάσος(59%).

 

Γενικές απόψεις για το θέμα.

Οι περισσότεροι (77%) από όσους απάντησαν το ερωτηματολόγιο θεωρούν πως είναι από αρκετά ως πάρα πολύ ενημερωμένοι για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη Λέσβο. Ο κόσμος είναι απογοητευμένος (73%) από τον τρόπο με τον οποίο έγινε ο δημόσιος διάλογος  και η συζήτηση για το θέμα της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών στη Λέσβο. Η εταιρεία για την πλειοψηφία δεν προετοίμασε κατάλληλα την υλοποίηση του έργου (63%). Οι αποφάσεις που ήταν υπέρ της εκτέλεσης του έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν εκφράζουν την πλειοψηφία των πολιτών (75%). Υπάρχει αμφισβήτηση σχετικά με την υλοποίηση του έργου όπως έχει σχεδιαστεί (58%). Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μάλλον κάποιοι περιμένουν αλλαγές ή ακύρωση του. Οι περισσότεροι δεν πιστεύουν ότι το έργο πρέπει να υλοποιηθεί με λιγότερες ανεμογεννήτριες. Η απάντηση αυτή έχει δύο εκδοχές. Η μία είναι πίστη ότι το έργο πρέπει να έχει αρκετές Α/Γ για να είναι βιώσιμο και η άλλη ότι δεν πρέπει να γίνει έτσι και αλλιώς.

Η πλειοψηφία (47%) πιστεύει ότι το έργο πρέπει να υλοποιηθεί με περισσότερα οικονομικά οφέλη για τους κατοίκους. Η συντριπτική πλειοψηφία (70%) πιστεύει πως το έργο ακόμα και αν υλοποιηθεί, αυτό πρέπει να γίνει με σεβασμό το περιβάλλον.

 

Επίλογος

Οι πολίτες δείχνουν να είναι δυσαρεστημένοι από την ενημέρωση που τους έγινε σχετικά με το θέμα όπως και από της αποφάσεις που ελήφθησαν από τους τοπικούς φορείς σχετικά με αυτό.

Γενικά υπάρχει μια θετική άποψη για της Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και μια οριακή άποψη για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών από αρνητική εως θετική με επιφυλάξεις. Οι επιφυλάξεις αφορούν το φυσικό περιβάλλον και την οικονομική ανταποδοτικότητα του έργου στους κατοίκους. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας μέσα από την ανάλυση και το συνδυασμό των διαγραμμάτων και των απαντήσεων.

 

Δείτε όλα τα αποτελέσματα της έρευνας στο επισυναπτόμενο αρχείο

Μοιράσου το άρθρο!