Πολιτική

28/09/2010 - 16:00

2 Ερωτήσεις στη Βουλή του Σ.Γαληνού για "αρτιότητα οικοπέδων" και "χαρακτηρισμό οδών"

Προς: την κ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: Αρτιότητα οικοπέδων σε οικισμούς με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους

Σε απάντηση σχετικής ερώτησής μου, αναφέρετε ότι «το ΥΠΕΚΑ θα προωθήσει νομοθετική ρύθμιση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν».

Όμως μέχρι σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλη αναστάτωση και ανατροπές στους ιδιοκτήτες οικοπέδων σε οικισμούς με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους, μετά την έκδοση της αριθμ. 1828/2008 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Όπως σας είναι γνωστό με την απόφαση αυτή πολλά οικόπεδα ανά την επικράτεια τα οποία βρίσκονται εντός παλαιών οικισμών και ως την έκδοση της απόφασης θεωρούνταν άρτια και οικοδομήσιμα, τώρα θεωρούνται μη οικοδομήσιμα.

Αποτέλεσμα είναι να καταστρέφονται ουσιαστικά χιλιάδες μικροϊδιοκτήτες οικοπέδων, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις είχαν επιβαρυνθεί με υπέρογκα ποσά ως φόρο, αφού τα οικόπεδα αυτά λογίζονταν ως οικοδομήσιμα.

Η απόφαση αυτή, με την προοπτική να βάλει τέλος στην άναρχη δόμηση, σε νησιά με μεγάλη τουριστική κίνηση και οικοδομική δραστηριότητα, παρασέρνει συλλήβδην και καταστρέφει οικόπεδα σε όλη τη χώρα που εφάπτονται δημοτικής ή κοινοτικής οδού ύστερα από παραχώρηση λωρίδας οικοπέδου που έχει τεθεί σε κοινή χρήση, εδώ και πολλά χρόνια.

Το θέμα έχει λάβει σοβαρές  κοινωνικές διαστάσεις, αφού κάθε μέρα όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες τέτοιων οικοπέδων ενημερώνονται για το μέγεθος της ζημιάς των μικρών περιουσιών τους.

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

ΣΕ ποιες ενέργειες έχει προβεί για την προώθηση της νομοθετικής ρύθμισης ώστε να αποκατασταθεί η αδικία που υφίστανται οι μικροϊδιοκτήτες οικοπέδων

_________________________________________________________________________________________

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: Διαδικασία χαρακτηρισμού οδών – κοινοχρησία αγροτικών οδών.

Σε απάντησή σας στις 23 Ιουνίου 2010, σε σχετική ερώτησή μου, αναφέρετε ότι «λόγω παρέλευσης ανενεργού μεγάλου χρονικού διαστήματος –πλέον των τριών ετών- θεωρείται αναγκαία η επικαιροποίηση των δεδομένων προκειμένου το θέμα να προωθηθεί σχετικά.

Παρόλα αυτά οι πολίτες και οι επενδυτές της Λέσβου, συνεχίζουν να υφίστανται μεγάλη ταλαιπωρία στις Πολεοδομικές Υπηρεσίες,  όταν πρόκειται να εκδοθεί άδεια σε αγροτεμάχια που έχουν πρόσοψη σε αγροτική οδό.

Στην κείμενη νομοθεσία δεν καθορίζεται διαδικασία για τον χαρακτηρισμό οδού ως δημοτικής ή κοινοτικής ούτε παρέχεται σχετική αρμοδιότητα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι τυχόν πράξεις που εκδίδονται περί χαρακτηρισμού οδού δεν αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις αφού δεν έχουν καμία νομική συνέπεια ούτε δεσμεύουν την πολεοδομική υπηρεσία.

Ερωτάται η κ. Υπουργός

Α) Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί, ώστε να αποσαφηνισθεί το νομικό πλαίσιο, βάσει του οποίου θα πρέπει να ενεργούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, για την έκδοση πράξης χαρακτηρισμού οδού

Β) Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί και ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας για την έκδοσης της σχετικής Υπουργικής Απόφασης με τη διαδικασία του άρθρου 27 παρ. 2 του ν. 1577/85, για τα θέματα κοινοχρησίας αγροτικών οδών;

Μοιράσου το άρθρο!