Πολιτική

11/06/2015 - 16:18

Άμεση χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση των εργασιών στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης ζητούν Ζερδελής-Κυρίτση

YP EN

trong>Προς τον κ. Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

Θέμα: Ανάγκη άμεσης χρηματοδότησης των εργασιών επισκευής του Νοσοκομείου Μυτιλήνης

Το Μάρτιο του 2013 υπογράφηκε σύμβαση για την «Αναδιαμόρφωση, Επέκταση και Προμήθεια Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης Βοστάνειο».

Το έργο περιλάμβανε την κατασκευή δύο νέων πτερύγων και την αναδιαρρύθμιση των υφιστάμενων, καθώς και την κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού και την προμήθεια - εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Οι νέες πτέρυγες έχουν ολοκληρωθεί και προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες αναδιαρρύθμισης στα παλαιότερα κτήρια, επίκειται η μεταφορά των λειτουργιών τους στα νέα.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 25.208.900 ευρώ χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου». Για να ξεκινήσουν οι εργασίες επισκευής και διαμόρφωσης των παλιών πτερύγων εκκρεμεί η καταβολή 7.000.000 από το Υπουργείο, η οποία πρέπει να γίνει άμεσα, καθώς το έργο πρέπει να είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό έως τα τέλη του έτους, προκειμένου να είναι επιλέξιμη η χρηματοδότηση του από το ΕΣΠΑ.

Επειδή η μη έγκαιρη χρηματοδότηση ενός έργου απολύτως απαραιτήτου για τη μοναδική δομή δευτεροβάθμιας περίθαλψης στο νησί της Λέσβου εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους μη ολοκλήρωσής του μέχρι το τέλος του 2015

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε τι ενέργειες θα προβεί για την άμεση χρηματοδότηση του έργου προκειμένου να ολοκληρωθεί εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Γιάννης Ζερδελής

Αγλαΐα Κυρίτση

 

Μοιράσου το άρθρο!