Τουρισμός

30/09/2012 - 08:25

Carbontour στο Βόρειο Αιγαίο: Τουρισμός με λιγότερο CO2 και λειτουργικά έξοδα

Carbontour στο Βόρειο Αιγαίο: Τουρισμός με λιγότερο CO2 και λειτουργικά έξοδα

 

Το εργαλείο ελέγχει τον κλιματισμό, τις ανάγκες για ζεστό νερό, τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών, του φωτισμού, τη διαχείριση του νερού και γενικότερα τον κτιριακό εξοπλισμό. Οι έλληνες ξενοδόχοι μπορούν πλέον να περιορίσουν σημαντικά τις άχρηστες δαπάνες.
 
Εκτός από τα οφέλη για την επιχείρηση, ωφελείται και το περιβάλλον. Κι όλα αυτά με ένα καινοτόμο λογισμικό, που διαθέτει το πρόγραμμα Carbontour.
 
Η λειτουργία του λογισμικού δεν απαιτεί κάποιου είδους εγκατάσταση αλλά προϋποθέτει την ύπαρξη σε υπολογιστή του προγράμματος Eχcell 2007.
 
Το λογισμικό μπορεί να αποτυπώσει την περιβαλλοντική εικόνα του καταλύματος, το ενεργειακό του προφίλ και να υποδείξει έτσι πιθανούς τομείς στους οποίους η τουριστική επιχείρηση μπορεί να βελτιωθεί.
 
Συντονιστής του προγράμματος είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με το ΕΜΠ, Ομάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (καθ. Μαρία Λοιζίδου), ιδιωτική εταιρεία Μελετητών, τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ξενοδόχων, το ξενοδοχείο Aeolian Village στη Μυτιλήνη και το ξενοδοχείο Mayfair στην Πάφο της Κύπρου.
 
«Το εργαλείο Carbontour μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε την ενεργειακή κατανάλωση της μονάδα μας τόσο συνολικά όσο και ανά δραστηριότητα. Κάτι που δεν το είχαμε συναντήσει ξανά σε ανάλογο λογισμικό» δήλωσε ο κ. Ανδρέας Κούκος, Διευθυντής Οικονομικών του ξενοδοχείου Aeolian Village.
 
 
«Χωρίς να απαιτηθεί χρόνος ή κάποιου άλλου είδους οικονομική επιβάρυνση μπορούμε πλέον να κατανοήσουμε το ενεργειακό προφίλ του ξενοδοχείου μας. Μέσα από την διαδικασία αυτή βελτιώσαμε αισθητά το ενεργειακό μας αποτύπωμα το οποίο μπορούμε να το υπολογίσουμε πλέον ανά διανυκτέρευση» συμπληρώνει η κ. Αδαμαντία Μυλωνά-Υπεύθυνη κρατήσεων του Mayfair.
 
Σύμφωνα με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ξενοδόχων, το πρόγραμμα αυτό, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας, κάνοντας περισσότερο βιώσιμες τις επιχειρήσεις.
 
 
«O έμπειρος ταξιδιώτης του 21ου αιώνα αλλά και οι ίδιοι οι διοργανωτές που διοχετεύουν το τουριστικό ρεύμα προς τους διάφορους προορισμούς απαιτούν πλέον από τα ξενοδοχειακά καταλύματα να πληρούν κριτήρια περιβαλλοντικής διαχείρισης» λέει  ο κ. Ζαχαριας Ιωαννίδης, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ξενοδόχων της Κύπρου.
 
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2012.O προϋπολογισμός του έργου είναι 1.324.139,00 € (50% χρηματοδότηση από ΕΕ).
 
newsit.gr

info

Περιοχή εφαρμογής: Βόρειο Αιγαίο, Ελλάδα και Κύπρος
 
Διάρκεια προγράμματος: 1 Σεπτεμβρίου 2010 – 31 Δεκεμβρίου 2012
 
Προϋπολογισμός: 1.324.139,00 € (50% χρηματοδότηση από ΕΕ)
 
Στόχος  του έργου είναι η διαμόρφωση μιας στρατηγικής προσέγγισης για την αντιστάθμιση των εκπομπών CO2 (CO2 offset) και την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου του άνθρακα (carbon neutrality) στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων, όπως επίσης και η ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τη μείωση της συνεισφοράς του τουριστικού τομέα στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Μακροπρόθεσμα, τα τουριστικά καταλύματα θα έχουν όφελος από την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών μέσω της μείωσης  στην κατανάλωση ενέργειας και νερού καθώς  και από  τη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων που οδηγούνται προς υγειονομική ταφή και, κατά συνέπεια, τη μείωση των τελών εισόδου. Παράλληλα, τα τουριστικά καταλύματα θα μπορούν να εκμεταλλευτούν τη μείωση των εκπομπών CO2 με την πώληση δικαιωμάτων εκπομπών μέσω του μηχανισμού εμπορίας ρύπων.
 
Στα πλαίσιο του προγράμματος, οι παρεχόμενες υπηρεσίες των τουριστικών καταλυμάτων οι οποίες θεωρούνται πηγές εκπομπής ισοδύναμου CO2 θα καταγραφούν  με τη διεξαγωγή in situ έρευνας σε δύο μονάδες καταλυμάτων (μία στο Βόρειο Αιγαίο, Ελλάδα και μία στην  Κύπρο), οι οποίες είναι και εταίροι στο πρόγραμμα. Για το σκοπό αυτό, θα αναπτυχθεί ένα αξιόπιστο λογισμικό μοντέλο για τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα, το οποίο θα αξιολογεί τις εκπομπές ισοδύναμου CO2 που παράγονται από τη λειτουργία και συντήρηση των τουριστικών μονάδων όπως (i) δραστηριότητες που καταναλώνουν ενέργεια, (ii) πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων, (iii) πρακτικές διαχείρισης νερού και λυμάτων. Το μοντέλο θα εφαρμοστεί αρχικά στις δύο προαναφερθείσες μονάδες καταλυμάτων προκειμένου να βελτιστοποιηθεί και στη συνέχεια θα υλοποιηθεί μια επίδειξη μεγάλης κλίμακας σε 80 μονάδες καταλυμάτων στο Βόρειο Αιγαίο και στην Κύπρο.
 
Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα αξιολογηθούν και οι μονάδες θα καταταχθούν σύμφωνα με το αποτύπωμα άνθρακα και θα εκτιμηθεί η συμμετοχή κάθε πηγής εκπομπής CO2 από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των καταλυμάτων στο συνολικό αποτύπωμα άνθρακα.
 
Στη συνέχεια, θα τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι για την αντιστάθμιση του CO2 μαζί με ένα σετ εναλλακτικών μέτρων και δράσεων για την επίτευξή τους.  Οι στόχοι αυτοί θα αντιπροσωπεύουν ποσοστά αντιστάθμισης του αποτυπώματος άνθρακα για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία ενώ το εν λόγω λογισμικό θα χρησιμοποιηθεί για την ποσοτικοποίηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας  των προτεινόμενων μέτρων με σκοπό να εκτιμηθεί η συνολική μείωση στις εκπομπές ισοδύναμου CO2 . Προκειμένου να εξεταστεί η βιωσιμότητα και η δυνατότητα εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων, θα διεξαχθεί μια τεχνο-οικονομική ανάλυση με την οποία θα επιλεχθούν τα ευνοϊκότερα, σε όρους βιωσιμότητας, σενάρια. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί διεξοδική έρευνα για την εκτίμηση της δυνατότητας μείωσης των εκπομπών  σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο για τη μείωση των εκπομπών στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και την Κύπρο.

Μοιράσου το άρθρο!