Αγροτικά - Αλιεία

30/07/2013 - 13:55

Ειδικές άδειες αλιείας μεγάλων πελαγικών ειδών για το έτος 2014

Το Τμήμα Αλιείας Λέσβου ενημερώνει τους επαγγελματίες αλιείς των νήσων Λέσβου, Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, για την χορήγηση της ειδικής άδειας αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών έτους 2014. Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα μας το αργότερο μέχρι τις 20/8/2013. 
 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση αδειών αλιείας ξιφία και μακρύπτερου τόνου είναι:
Αίτηση που θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη με όλα τα στοιχεία και πληροφορίες (τα οποία απαιτούνται από την Ε.Ε. και τον ICCAT) 
Ακριβές φωτοαντίγραφο άδειας αλιείας του σκάφους σε ισχύ
Ακριβές φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Καταμέτρησης και Εγγράφου Εθνικότητας (ή αντίστοιχου εγγράφου για μικρότερα σκάφη) του σκάφους
Για έκδοση αδειών αλιείας κόκκινου τόνου (ΒFT) προσκομίζονται επιπλέον:
Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν συνταξιοδοτείται
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Ακριβές φωτοαντίγραφο ατομικής άδειας αλιείας σε ισχύ και βεβαίωση αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για το χρόνο πρώτης έκδοσης της άδειας (σε περίπτωση που δεν φαίνεται από την άδεια)
Φορολογική δήλωση του τρέχοντος οικονομικού έτους, έντυπο Ε1 και Ε3 ή Ε5, εάν έχει υποβληθεί
Υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας του αιτούντος 
Βεβαίωση Δήμου  (για τους πλοιοκτήτες του Αγ. Ευστρατίου)
Άδεια καταχώρησης της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας για το αλιευτικό σκάφος, σε εφαρμογή των προβλεπομένων από το π.δ. 79/07
 
Για αλιεία ζωντανού τόνου με σκοπό την πάχυνση προσκομίζονται επιπλέον:
Υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη για την εξασφάλιση του απαραίτητου αλιευτικού εξοπλισμού (δίχτυ ανοίγματος ματιού τουλάχιστον 50 mm) και εξοπλισμού βιντεοσκόπισης
Ενημερώνουμε τους αλιείς ότι εφέτος θα δοθούν άδειες αλιείας κόκκινου τόνου και σε νέους αλιείς ηλικίας έως 35 ετών οι οποίοι δεν έχουν δραστηριοποιηθεί στην αλιεία του τόνου μέχρι σήμερα και είναι κάτοχοι αλιευτικού σκάφους ολικού μήκους άνω των 9 μέτρων 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα μας στα παρακάτω τηλέφωνα:
1. Στο 2251046667 για τους αλιείς νήσου Λέσβου και
2. Στο 2254351252 για τους αλιείς νήσων Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου.
 

Μοιράσου το άρθρο!