Αστυνομικό Ρεπορτάζ

16/09/2019 - 08:57

Μόλις 23 επιστροφές μεταναστών τον Αύγουστο στην Τουρκία...

L

L2

Συνολικά (23) παράτυποι μετανάστες επεστράφησαν στην Τουρκία τον μήνα Αύγουστο του 2019 και συγκεκριμένα:

  • (15) επεστράφησαν στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας (Βρυξέλλες, 18-03-2016), με τρεις (3) επιχειρήσεις επανεισδοχής που πραγματοποιήθηκαν στις 01,07 και 23-08-2019, ενώ

  • (8) επεστράφησαν στο πλαίσιο υλοποίησης της Συμφωνίας Επανεισδοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, με επανεισδοχές που πραγματοποιήθηκαν στις 02, 05, 07, 12, 14, 21 και 26-08-2019.

Σημειώνεται ότι κατά τα έτη 2016, 2017, 2018 και από 01-01-2019 μέχρι 30-08-2019, αντίστοιχα, έχουν επιστραφεί στην Τουρκία:

  • βάσει του διμερούς Πρωτοκόλλου Επανεισδοχής Ελλάδας – Τουρκίας: 2016: (1.183) – 2017: (21) – 2018: (5) - 8μηνο 2019: (0), Σύνολο (1.209) υπήκοοι τρίτων χωρών.

  • βάσει της Συμφωνίας Επανεισδοχής Ε.Ε. – Τουρκίας: 2016: (54) –2017: (24) – 2018: (45) – 8μηνο 2019: (51), Σύνολο (174) υπήκοοι Τουρκίας.

  • βάσει της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας (Βρυξέλλες, 18-03-2016): 2016: (801) – 2017: (683) – 2018: (322) – 8μηνο 2019: (101), Σύνολο (1.907) υπήκοοι τρίτων χωρών (εκ των οποίων -351- υπήκοοι Συρίας).

Επιπροσθέτως, από την έναρξη εφαρμογής της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας (Βρυξέλλες, 18-03-2016), έχουν επιστραφεί στις χώρες καταγωγής τους οικειοθελώς μέσω Δ.Ο.Μ., (3.410) αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι είχαν εισέλθει στη χώρα μας, δια θαλάσσης, από την Τουρκία.

Όσον αφορά στις επανεισδοχές που πραγματοποιούνται στην Τουρκία, ισχύει το παρακάτω νομικό πλαίσιο:

α) Το διμερές Ελληνο-Τουρκικό Πρωτόκολλο Επανεισδοχής, το οποίο υπεγράφη στην Αθήνα στις 08-11-2001 και κυρώθηκε με το Ν.3030/2002 (ΦΕΚ Α΄-163/15-07-2002).

β) Η Συμφωνία Επανεισδοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, η οποία υπεγράφη στις 1 6-12-2013 στην Άγκυρα και τέθηκε σε ισχύ την 01-10-2014 για την επανεισδοχή υπηκόων Τουρκίας.

γ) Η Κοινή Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας της 18-03-2016, σύμφωνα με την οποία όλοι οι νεοεισερχόμενοι στα ελληνικά νησιά αλλοδαποί υπήκοοι, από τις 20-03-2016, θα επιστρέφονται στην Τουρκία.

Μοιράσου το άρθρο!