Εργασία

03/06/2020 - 12:01

15 προσλήψεις στο Δήμο Δυτικής Λέσβου - Αιτήσεις έως 9 Ιουνίου

Δύο προκηρύξεις για 10+5 θέσεις "τρέχουν" στο Δήμο Δυτικής Λέσβου

Πρώτη προκήρυξη δέκα θέσεις :

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου: 

Ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς αντιμετώπιση έκτατων και  κατεπειγουσών αναγκών της Δνσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου  Δυτικής Λέσβου.

10

Αιτήσεις έως 09/06/2020.

 Δεύτερη προκήρυξη  πέντε θέσεις: 

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου: 

ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, προς αντιμετώπιση  αναγκών εξασφάλισης της διατεταγμένης χρήσεως των αρδευτικών υδάτων και διαφύλαξης των αρδευτικών έργων.

5

Αιτήσεις έως 09/06/2020.

 

---

Αναλυτικά οι προκήρυξης και τα δικαιολογητικά στα επισυναπτόμενα αρχεία

Μοιράσου το άρθρο!