Εργασία

08/02/2020 - 12:51

240 προσλήψεις στη Λέσβο - Αιτήσεις έως 29 Φεβρουαρίου - Όλη η προκήρυξη

Δημοσιοποιήθηκε στην ΕΛΑΣ, η προκήρυξη για τις 800 προσλήψεις συνοριοφυλάκων.Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών ολοκληρώνεται στις 29 Φεβρουαρίου 2020.

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσληφθούν ως Συνοριακοί Φύλακες ορισμένου χρόνου καθορίζεται σε οχτακόσιους (800).

Ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.

Ο αριθμός των Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου ανά Περιφερειακή Ενότητα ή νησί καθορίζεται ως εξής:

Π.Ε. Λέσβου: Διακόσιες σαράντα (240) θέσεις.

(192 θέσεις στην Α Κατηγορία και και 48 θέσεις στη Β Κατηγόρια)

[Κατηγορία Α΄], θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, (Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με εξαίρεση εκείνους του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07 Φεβρουαρίου 2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Ως ο Πίνακας Αποδεκτών ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΓΡΑΦΕΙΟ 5ο Π. Κανελλόπουλου 4 – 101 77 ΑΘΗΝΑ Αρμ: Α/Α΄ Θωμάς ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Υ/Α’ Αικατερίνη ΤΡΙΜΠΟΝΙΑ Τηλέφωνο: 213 – 1520169 P.O.L. 1031251 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6000/2/6453- λζ΄ 3 Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (Τ.Ε.Σ.), των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ.

[Κατηγορία Β΄], θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες, που κατέχουν α) πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου ή β) απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου κατά τα ανωτέρω και επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Στην κατηγορία αυτή, ως βάση υπολογισμού της βαθμολογίας (μοριοδότησης) του/της υποψήφιου/ας λαμβάνεται ο βαθμός του πτυχίου.

 

Π.Ε. Σάμου: Εκατό ογδόντα (180) θέσεις.

Π.Ε. Χίου: Εκατό εξήντα (160) θέσεις.

Π.Ε. Κω: Εκατό (100) θέσεις.

Νήσος Λέρος: Ογδόντα (80) θέσεις

Νήσος Σύμη: Είκοσι (20) θέσεις.

Νήσος Κάλυμνος: Δέκα (10) θέσεις.

Νήσος Μεγίστη: Δέκα (10) θέσεις.

Όσοι/ες έχουν τα προσόντα της ενότητας Α του προηγούμενου Κεφαλαίου II και επιθυμούν να προσληφθούν ως Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου, οφείλουν από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης μέχρι την ώρα 15.00 της 29-02-2020, να προσέλθουν στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, φέροντας μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας και να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 

  • Βεβαίωση κατοικίας, εκδοθείσα από Δήμο της εκάστοτε Περιφέρειας,
  • Αίτηση συμμετοχής,
  • Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 χ 4 εκ.).
  • Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).
  • Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Δ, ότι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1 έως 13 της ενότητας Α΄ του προηγούμενου Κεφαλαίου II (προσόντα υποψηφίων - προϋποθέσεις), χωρίς να απαιτείται η αναλυτική περιγραφή αυτών και ότι δέχονται να αναγραφεί η σωματική τους ικανότητα στα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ που τυχόν αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές (ισχύει για άνδρες υποψήφιους και γυναίκες υποψήφιες, που δήλωσαν ότι έχουν προηγούμενη στρατιωτική θητεία).
  • Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών  κτλ

Οι λεπτομέρειες για κάθε δικαιολογητικό αναλύονται στην προκήρυξη

 

Αναλυτικά όλη η προκήρυξη στο επισυναπτόμενο αρχείο

Επισυναπτόμενο αρχείο Μέγεθος
Προκήρυξη 1.5 MB

Μοιράσου το άρθρο!