Εργασία

28/02/2013 - 12:30

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης για 100 ανέργους σε Λέσβο και Λήμνο

Επιδοτούμενα Σεμινάρια για 100 ανέργους

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ» ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΕΜΙΕ», στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η Πράξη υλοποιείται στις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και απευθύνεται σε 100 ανέργους, οι οποίοι διαθέτουν κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και κατοικούν σε την περιφερειακή ενότητα και είναι:

            1) Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45

            2) Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια

            3) Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

            4) Άτομα με αναπηρία (κινητικά προβλήματα) (ΑΜΕΑ)

            5) Πρώην χρήστες ουσιών

            6) Άτομα με νοητική υστέρηση (Α.Μ.Ε.Α)

            7) Άτομα με θρησκευτικές – πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (ROM)

Σκοπός της Πράξης είναι η αποτελεσματική ενσωμάτωση στην απασχόληση 100 ανέργων, προερχόμενων από τις παραπάνω ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, μέσω της πολλαπλής υποστήριξής τους (συμβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση με φορείς κ.λπ.).

Τα προγράμματα κατάρτισης είναι 125 ωρών το καθένα και προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα 6€/ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής για τα προγράμματα, από 1/3/2013 έως και 8/4/2013. 

Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις αιτήσεις συμμετοχής οι ωφελούμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από:

  • Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. (ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.) Καβέτσου 36, κτίριο ΙΙΙ, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100 και στο τηλέφωνο: 22510 40330 ώρες 10:00 – 15:00 (κα ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ)
    • Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ ΑΕ,  Λεωφ.Δημοκρατίας 43, Μύρινα Λήμνου, και στο τηλέφωνο: 22540-24124, Fax : 22540-29562, ώρες 10:00 – 15:00 (κα Καραγιαννάκη Ειρήνη)

Μοιράσου το άρθρο!