Οικονομία

28/02/2013 - 19:28

Χωρίς απαρτία η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της NEL Lines

Χωρίς απαρτία η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της NEL Lines

Η εταιρεία "ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ" γνωστοποιεί ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία είχε ορισθεί για την 28η Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 01.02.2013 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Ελ. Βενιζέλου αρ.5, Μυτιλήνη, Λέσβος) δεν έλαβε χώρα, λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας.

Η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 01.02.2013 Πρόσκληση του Δ.Σ., νομίμως ήδη δημοσιευθείσα, στον ίδιο τόπο την 14.03.2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00.


 

Μοιράσου το άρθρο!