Οικονομία

28/01/2011 - 21:00

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. : Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Προκοπης Τζιμής

Η Εταιρία μας, κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφέρει τα εξής σε σχέση με χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας ΗΜΕΡΗΣΙΑ με τίτλο «Τα επενδυτικά σχέδια της ΝΕΛ ? Ναυπήγηση έξι πλοίων, δραστηριοποίηση σε τουρισμό, ανανεώσιμες πηγές και νέα δρομολόγια»

Τα επενδυτικά σχέδια της ΝΕΛ της ερχόμενης δεκαετίας περιλαμβάνουν, όπως αναφέρει και το δημοσίευμα, το σχεδιασμό νέων πλοίων, προκειμένου να καλυφθούν οι άγονες γραμμές, επένδυση για την οποία η εταιρεία έχει συμβατική υποχρέωση, απορρέουσα από τις συμβάσεις Δημοσίας υπηρεσίας τις οποίες έχει υπογράψει και εκτελεί. Χωρίς να έχει γίνει παραγγελία πλοίων ούτε να έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για τον τελικό αριθμό των πλοίων ? αποφάσεις που εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, και εξωγενείς, όπως η επίτευξη χρηματοδότησης κλπ ? η σημερινή εκτίμηση της Εταιρίας είναι ότι θα επιδιωχθεί η απόκτηση έξι πλοίων, το δε κόστος κατασκευής των πλοίων της κατηγορίας που θα επιθυμούσε να αποκτήσει η Εταιρία είναι της τάξεως των 60.000.000 Ευρώ ανά πλοίο. Ειδικότερα έχει ανατεθεί στην εταιρεία KNUD E. HANSEN η εκπόνηση σχεδίων πλοίων για την επιλογή του βέλτιστου σχεδιασμού. Υπογραμμίζουμε όμως ότι δεν έχει γίνει παραγγελία πλοίων.  Η Εταιρία εξετάζει, επίσης, να διευρύνει τον σκοπό της και να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε νέους τομείς, όπως ο τουρισμός, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ίδρυση συνεδριακού κέντρου στη Μυτιλήνη, κατόπιν διερεύνησης της δυνατότητας αυτής με μελέτη σκοπιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος είναι και η επέκταση των γραμμών προς την Τουρκία και, σε πρώτη φάση, η ΝΕΛ αναλαμβάνει τη διαχείριση του πλοίου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ’», το οποίο εκτελούσε παλαιότερα τη σύνδεση της Λέσβου με τα απέναντι Μικρασιατικά παράλια. Το πλοίο ετοιμάζεται για έναρξη δρομολογίων την άνοιξη του τρέχοντος έτους. Όλα αυτά τα θέματα βρίσκονται σε φάση έρευνας και μελέτης, μόλις δε ληφθούν συγκεκριμένες επιχειρηματικές αποφάσεις από τα αρμόδια όργανα της ΝΕΛ, αυτές θα ανακοινωθούν στο κοινό.

Η Εταιρία στο ΔΣ της 2ας Φεβρουαρίου θα εξετάσει το θέμα της δυνατότητας ανεύρεσης κεφαλαίων προς επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων, π.χ. με αύξηση κεφαλαίου, τραπεζική χρηματοδότηση κλπ. Εκτιμάται ότι η χρηματοδότηση θα πρέπει να αναζητηθεί κυρίως από ξένες τράπεζες, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθότι κρίνεται δύσκολο να επιτευχθεί χρηματοδότηση από ελληνική τράπεζα. Τονίζεται ότι, σχετικώς, δεν έχει υπάρξει επαφή ή συνεννόηση με καμία τράπεζα. Στη συνεδρίαση του ΔΣ της 2ας Φεβρουαρίου θα συζητηθούν και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που θα συγκληθεί στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα για να συζητήσει και αποφασίσει επί συγκεκριμένων προτάσεων.»

Μοιράσου το άρθρο!