Οικονομία

30/10/2013 - 21:53

Βόρειο Αιγαίο: Ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται στο ΕΣΠΑ

yle="text-align: justify;">Εκδόθηκαν τα αναλυτικά αποτελέσματα της Δράσης «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013».

Τo Lesvosnews.net σας παρουσιάζει τα αποτελέσματα για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Ένταξη σαράντα επτά (47) έργων με συνολικό προϋπολογισμό 6.365.654,33€ και δημόσια δαπάνη 3.064.720,06€ στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 -2013 - Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου».

 'Ενταξη εκατόν είκοσι τεσσάρων (124) έργων με συνολικό προϋπολογισμό 22.259.634,16€ και δημόσια δαπάνη 10.761.306,32€ στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 -2013 - Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου».

Ένταξη εκατόν τριάντα έξη (136) έργων με συνολικό προϋπολογισμό 8.830.267,14€ και δημόσια δαπάνη 4.185.840,50€ στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 -2013 - Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου».

Ένταξη σαράντα πέντε (45) έργων με συνολικό προϋπολογισμό 9.296.620,36€ και δημόσια δαπάνη 4.503.382,12€ στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» - ΝΕΕΣ – ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 -2013 - Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου».

Απόρριψη ως μη επιλέξιμων εκατόν σαράντα τριών (143) έργων με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 20.309.698,71€ και δημόσια δαπάνη 9.462.650,59€ στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 -2013 - Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου»

-----------------------------------

 Υπάρχει και η κατηγορία δυνητικά δικαιούχοι. Πρόκειται για τους επιλαχόντες του προγράμματος που κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να ενταχθεί η επένδυσή τους:

Προκειμένου να ενισχυθεί και να επιταχυνθεί η επενδυτική δραστηριότητα, αποφασίζουμε να παράσχουμε επιπλέον τη δυνατότητα ενίσχυσης και στα έργα τα οποία κατά την αξιολόγηση βαθμολογήθηκαν με βαθμό μεγαλύτερο του 50, αλλά δεν περιλαμβάνονται στα  εγκεκριμένα έργα  λόγω εξάντλησης του αρχικά αναφερόμενου προϋπολογισμού στην πρόσκληση του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 - 2013 - Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου».

Ο αριθμός των έργων αυτών είναι εκατόν πενήντα πέντε (155) με συνολικό προϋπολογισμό 21.826.720,63€ και δημόσια δαπάνη 10.459.726,85€, και αναλύεται ακολούθως:

Δέκα τρία (13) έργα με συνολικό προϋπολογισμό 1.977.044,36€ και δημόσια δαπάνη 988.522,16 €  ανήκουν στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Εκατόν σαράντα δύο (142) έργα με συνολικό προϋπολογισμό 19.849.676,27€ και δημόσια δαπάνη 9.471.204,69€ ανήκουν στον τομέα ΝΕΕΣ – ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προϋπόθεση για την ένταξη των αυτών έργων  αποτελούν:

α. η υποβολή έως την 28.02.2014 από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης  ή  αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και

β. η επαλήθευση των ανωτέρω από τον ΕΦΕΠΑΕ. Η διαδικασία ένταξης των έργων αυτών πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο την 30.06.2014

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ ΌΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Επισυναπτόμενο αρχείο Μέγεθος
ΕΣΠΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 276.95 KB

Μοιράσου το άρθρο!