Πολιτική

14/08/2014 - 13:12

Αντικατάσταση των κουφωμάτων του Ειρηνοδικείου Πλωμαρίου

style="text-align: justify;"> 
Ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, παρουσία της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Λιμενικών, Κτηριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων, του Δήμου Λέσβου, Άννυς Οικονομίδου και του Μηχανικού του Δήμου, Νίκου Περγάμαλη, υπέγραψε τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση των κουφωμάτων στο Δημοτικό κτήριο, όπου στεγάζεται το Ειρηνοδικείο Πλωμαρίου», προϋπολογισμού 11.400,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), που χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Λέσβου (πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α.)
Το εν λόγω έργο  αφορά  την αντικατάσταση των κουφωμάτων στο Δημοτικό κτήριο, όπου στεγάζεται το Ειρηνοδικείο Πλωμαρίου, για να καταστεί ο χώρος σύγχρονος και λειτουργικός για την απονομή της Δικαιοσύνης και της εξυπηρέτησης του μεγάλου όγκου των δικαστικών και ανακριτικών υποθέσεων της Δημοτικής Ενότητας Πλωμαρίου.
Συγκεκριμένα, θα εκτελεστούν εργασίες αποξήλωσης και μεταφοράς των υφισταμένων κουφωμάτων, κατασκευή νέων και κατασκευή επιχρισμάτων και χρωματισμών όπου προκληθούν ζημιές κατά την αποξήλωση.
Ο Δήμαρχος ζήτησε από τον εργολάβο να εγκατασταθεί στο έργο αμέσως, γιατί στις 15 Σεπτεμβρίου αρχίζει η νέα δικαστική χρονιά και η αίθουσα του ακροατηρίου καθώς και τα διπλανά προς αυτήν γραφεία, πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτα. Ο κ. Μάντζαρης, αποδεχόμενος το αίτημα του Δημάρχου, υποσχέθηκε ότι θα αρχίσει αμέσως τις σχετικές εργασίες.
 

Μοιράσου το άρθρο!