Πολιτική

01/07/2020 - 11:23

Απάντηση Ν. Μητάρακη για την ΜΚΟ MOVEMENT ON THE GROUND και την δράση της στον "ελαιώνα" της Μόριας

Σε απάντηση της  Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, με θέμα «Αμπντούλ Καντίρ: Εργοδηγός παράνομων οικοδομικών εργασιών ολλανδικής ΜΚΟ στην Μόρια Λέσβου» σας γνωρίζω ότι λόγω των αυξημένων αφίξεων πολιτών τρίτων χωρών, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο αριθμός των επωφελούμενων στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Λέσβου (χωρητικότητας 2.840 ατόμων) έχει ανέλθει στον αριθμό των 17.296 πολιτών τρίτων χωρών (στοιχεία 2/6), εκ των οποίων οι 4.000, περίπου, διαμένουν εντός ΚΥΤ, σε έκταση 44 στρεμμάτων και οι υπόλοιποι περιμετρικά, εκτός αυτού, σε όμορα ελαιοκτήματα ιδιωτών ιδιοκτητών, για τα οποία η Ολλανδική Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) «MOVEMENT ON THE GROUND”, ήρθε σε συμφωνία και υπέγραψε συμβόλαια ενοικίασης με τους ιδιοκτήτες τους, βάσει της αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων (361 Α.Κ).

Η ως άνω ΜΚΟ «MOVEMENT ON THE GROUND” δραστηριοποιείται εκτός ΚΥΤ Λέσβου και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή «Ελαιώνα», όπου και συνδράμει στις εκεί υποδομές, ενώ παρέχει επίσης ψυχαγωγικές δραστηριότητες στους διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών στην περιοχή του «Ελαιώνα».

Η συγκεκριμένη ΜΚΟ ήταν εγγεγραμμένη αρχικά στο Μητρώο ΜΚΟ της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (09/08/2016) και μετά την αντικατάσταση αυτού από το Εθνικό Μητρώο Ελληνικών και Ξένων ΜΚΟ [Υ.Α οικ.7586/2018 (Β' 4794)], είχε υποβάλλει αίτημα εγγραφής σε αυτό, στις 5/12/2019, το οποίο βρισκόταν υπό επεξεργασία μέχρι την έκδοση της υπ’ αριθμ. 3063/27.03.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1382 Β’) «Καθορισμός λειτουργίας του «Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» και του «Μητρώου Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)», που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης εντός της Ελληνικής Επικράτειας.», με την οποία καθορίζεται εκ νέου - καταργώντας το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο - η λειτουργία του Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), καθώς και του Μητρώου Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Κατά τα ρητώς οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 3063/2020 κ.υ.α. και συγκεκριμένα στην παρ. 1 του άρθρου 9 αυτής, με τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις για θέματα λειτουργίας του «Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)»: “1. Οι φορείς που έχουν υποβάλει και εκκρεμεί η εξέταση αίτησης ένταξης στο Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπουργικής απόφασης οικ.7586/2018 (Β' 4794) για τη Λειτουργία Μητρώου Ελληνικών και Ξένων ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας, υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για την εγγραφή και την πιστοποίησή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.”.

Συνεπώς, κατά τα ανωτέρω, η εν λόγω Μ ΚΟ είχε προθεσμία δύο μηνών από τη δημοσίευση της νέας κ.υ.α., δηλαδή έως και τις 14.6.2020, προκειμένου να υποβάλει εκ νέου το αίτημα εγγραφής και πιστοποίησής της, υπαγόμενη πλέον στις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Βάσει των μέχρι σήμερα διαθέσιμων στοιχείων που τηρούνται στο Μητρώο, δεν υφίσταται αίτηση εγγραφής και πιστοποίησης ΜΚΟ με την επωνυμία "MOVEMENT ON THE GROUND”.

Τέλος, σημειώνεται ότι από τις 12 Μαΐου έχει σταματήσει κάθε είδους εργασία στα ελαιοκτήματα που βρίσκονται περιμετρικά του ΚΥΤ Λέσβου, μετά από παρέμβαση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Μυτιλήνης, που διεξάγει σχετική έρευνα μετά από καταγγελίες ιδιωτών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Μοιράσου το άρθρο!