Πολιτική

22/08/2014 - 18:25

Εκσυγχρονισμός – Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Παρακοίλων

style="text-align: justify;"> 
Μετά την 22248/6-6-14 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την 383/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, περί αποδοχής της απόφασης ένταξης της πράξης, ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, παρουσία της Μηχανικού του Δήμου Λέσβου, Μαρίας Πιαλέ, υπέγραψε το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων ένταξης του έργου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00 Ευρώ στο Πρόγραμμα: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» - Άξονας: 3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» - Μέτρο: 321 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ.
Το εν λόγω έργο αφορά τον εκσυγχρονισμό των έργων υδρομάστευσης και μεταφοράς νερού έως την δεξαμενή διανομής (εξωτερικά δίκτυα) και αποτελεί τμήμα της συνολικότερης μελέτης εκσυγχρονισμού – βελτίωσης του δικτύου άρδευσης Παρακοίλων. 
Αξίζει να σημειωθεί, ότι το τμήμα που αφορά τον εκσυγχρονισμό του δικτύου διανομής δεν ήταν δυνατό να ενταχθεί στο εν λόγω πρόγραμμα, λόγω του πλαφόν της πρόσκλησης του προγράμματος, είναι όμως ώριμο για μελλοντική ένταξή του σε επόμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Σε δήλωση του ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τους υπαλλήλους του Δήμου μας και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους, οι οποίοι, με την καθοδήγηση του, υπερνικώντας μεγάλες γραφειοκρατικές και άλλες δυσκολίες, ολοκλήρωσαν μελέτες και αδειοδοτήσεις, ώστε να εγκριθεί η χρηματοδότηση και σύντομα οι συνδημότες μας να απολαύσουν την εξυπηρέτηση των αναγκών τους από την εκτέλεση και λειτουργία του σημαντικού αυτού έργου. 
 

Μοιράσου το άρθρο!