Πολιτική

21/08/2014 - 18:45

Επισκευή του Ειδικού Σχολείου Μυτιλήνης και του Παλαιού Δημοτικού Ελαιοτριβείου στο Κάτω Τρίτος

style="text-align: justify;"> 
O Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, παρουσία του Μηχανικού του Δήμου Λέσβου, Ερμόλαο Σέντα, και της υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου, Άννας Χατζηκωσταντή, συνυπέγραψε με εκπρόσωπο τον αναδόχου – εργολάβου Δημοσίων Έργων, Γρηγόρη Χάλακα, τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή Ειδικού Σχολείου Μυτιλήνης», προϋπολογισμού 11.913,98 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), που χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Λέσβου (πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α.).
Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει: τοποθέτηση δυο ηλεκτρικών πινάκων, λινόλεουμ στο δάπεδο, μεταλλικής πόρτας, τριών μεταλλικών ραμπών εισόδου, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μαρμάρων περιζώματος κλπ.
Με την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών διευκολύνεται η πρόσβαση των μαθητών του ειδικού αυτού σχολείου στις σχολικές αίθουσες, καθώς και η εκπαιδευτική διαδικασία για να κάνουν μάθημα σε ασφαλές κτίριο, που αρμόζει στην εποχή μας και στις σύγχρονες διδακτικές ανάγκες. Γι, αυτό και ο Δήμαρχος ζήτησε από τον εργολάβο να εγκατασταθεί αμέσως, ώστε το έργο να είναι έτοιμο εγκαίρως πριν την έναρξη της σχολικής περιόδου για να ξεκινήσει χωρίς προβλήματα η νέα σχολική χρονιά.
Αμέσως μετά, ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, παρουσία των παραπάνω αναφερομένων συνυπέγραψε με εκπρόσωπο τον αναδόχου – εργολάβου Δημοσίων Έργων, Γρηγόρη Χάλακα και τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση Εργασιών – Επισκευή Χώρων Παλαιού Δημοτικού Ελαιοτριβείου Κάτω Τρίτους», προϋπολογισμού 8.985,35 (χωρίς Φ.Π.Α.), που χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από το πρόγραμμα «Θησέας».
Το έργο περιλαμβάνει την αποπεράτωση όλων των ημιτελών εργασιών της προηγούμενης εργολαβίας, λόγω θλιβερών περιπετειών του προηγούμενου εργολάβου, με αποτέλεσμα αυτή να έχει μείνει ημιτελής. Με την παρούσα εργολαβία ολοκληρώνεται όλες οι εργασίες επισκευής  του Παλαιού Δημοτικού Ελαιοτριβείου Κάτω Τρίτους, για να παραδοθεί σε χρήση έργο ολοκληρωμένο και λειτουργικό, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ποικίλες πολιτιστικές, κοινωνικές κλπ. δραστηριότητες και να το χαίρονται οι κάτοικοι της περιοχής.
 
 

Μοιράσου το άρθρο!