Πολιτική

03/08/2021 - 16:58

Ερωτηματικά για δάνειο του Δήμου Μυτιλήνης ύψους 1.785.920 ευρώ ! ! ! - Ερώτηση "βόμβα" από τον Παναγιώτη Ανδριώτη

Έγγραφη ερώτηση που αφορά επενδυτικό δάνειο του Δήμου, την οποία κατέθεσε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Ανδριώτης στο Προεδρείο του Δημ. Συμβουλίου και τους αρμόδιους αντιδημάρχους , καθώς και μία σειρά από άλλες ερωτήσεις , οι οποίες θα αναπτυχθούν στην Π Η Δ διαδικασία συνεδρίασης της 5.8.2021. Η ερώτηση για το δάνειο του Δήμου προκαλεί πολλές απορίες....

ΕΡΩΤΗΣΗ

κ. Δήμαρχε ,  κ. Πρόεδρε τ.  Δημοτικού Συμβουλίου

κ.κ. Αντιδήμαρχοι Οικονομικών και Προγραμματισμού 

Σε γνώση μου περιήλθε  απόφαση (3740/17.6.2021) του ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων, με την οποία εγκρίνεται στον Δήμο μας , επενδυτικό δάνειο ύψους 1.785.920  ευρώ, με επιτόκιο 3,10, και αποπληρωμή σε 15 χρόνια, για το ποσό των 4.500.000  ευρώ και πλέον .

Σκοπός του δανείου  είναι οι υποδομές ηλεκτροκίνησης –Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Μυτιλήνης .

Εύλογο  είναι κάθε  τέτοια απόφαση δανεισμού, και με τον τρόπο που λαμβάνεται, χωρίς να είναι σε γνώση του σώματος, αλλά και της οικονομικής επιτροπής ,  να δημιουργούνται ερωτηματικά  τα οποία χρήζουν απάντησης ως προς την  ανάγκη λήψης τέτοιας απόφασης.

  1. Μία τόσο σοβαρή  απόφαση  απαιτείται να έχει  την κατ αρχήν σύμφωνη γνώμη  του σώματος , αφού δεσμεύει  όλους τους Δημότες  για 15 χρόνια  και εκτός αυτού γιατί αυτή η απόφαση λήψης δανείου, δεν εισήχθη στην οικονομική επιτροπή, και στο Δημ. Συμβούλιο , που είναι το κυρίαρχο όργανο.
  2. Τα Οικονομικά του Δήμου, κατά γενική ομολογία επί δημαρχίας Βουνάτσου και Γαληνού εξυγιάνθηκαν , σήμερα ποια είναι η εικόνα ? Οι πόροι που έχουν εισρεύσει  στα ταμεία μας  από το μεταναστευτικό, δεν είναι αρκετοί   για να καλύψουν από ίδια διαθέσιμα  το έργο της υποδομής ηλεκτροκίνησης- σταθμοί φόρτισης, για το οποίο λαμβάνεται το δάνειο ?
  3. Από την απόφαση έγκρισης του επενδυτικού δανείου, προκύπτει σαφέστατα, η ανάληψη δανειακής  υποχρέωσης του Δήμου μας , κάθε άλλη προσπάθεια σύνδεσης της εξόφλησης  του εν λόγω δανείου  μέσω του προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων , παρά τις προσπάθειες μου , με τους αρμόδιους , να το διευκρινίσω, δεν είχε αποτέλεσμα . Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ  να απαντηθούν τα ερωτηματικά που εύλογα δημιουργούνται, δεδομένου ότι η έγκριση του δανείου φέρει ημερομηνία 17/6/2021, και το Δημοτικό Συμβούλιο, μέχρι σήμερα δεν γνωρίζει κάτι σχετικό.

 

Αναμένοντας  

   Ευχαριστώ 

 

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ  ΔΗΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

1

 

2

 

Επίσης ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Π. Ανδιρώτης καταθέτει και τις παρακάτω ερωτήσεις: 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Π.Η.Δ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ 5.8.2021

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η

Α) Με βάση το έγγραφο σας Γ Δ Φ001.03/8358/22.3,2021, και με την σύμφωνη ομόφωνη  γνώμη  του τοπικού συμβουλίου Πλωμαρίου, ζητήσατε από τον υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας την χρηματοδότηση της μουσειολογικής μελέτης , και της μελέτης επισκευής  και διαρρύθμισης  ακινήτου πρώην  ραφινερί στο ΠΛΩΜΑΡΙ  , για την μετατροπή του,  σε μουσείο ναυτικής τέχνης.

Μπορείτε σήμερα  να μας ενημερώσετε για την πορεία του εν λόγω έργου ?

Πρόσφατα συζητήθηκε η πρόταση του Δήμου , για το  πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ  στο Δημοτικό συμβούλιο,  υποσχεθήκατε ότι θα στείλετε στην επαρχία Πλωμαρίου μηχανικό , για να εξετάσει την Αγροτική οδοποιία, ώστε μελλοντικά να αποκατασταθεί η αδικία της  συνολικής απουσίας της επαρχίας Πλωμαρίου από την πρόταση του δήμου στο εν λόγω πρόγραμμα.

Σήμερα μπορείτε να  μας ενημερώσετε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εν λόγω προσπάθεια ? .

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  2η 

Ποιος  είναι ο προγραμματισμός για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 ?. Καταθέτω την πρόταση να γίνει ειδική συνεδρίαση μόνο για το θέμα αυτό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η

Σύμφωνα με έγγραφο(20854/6.7.2021) της Διεύθυνσης Προσωπικού  , ο δήμος μας το 2021 , έχει προσλάβει έκτακτο προσωπικό με σύμβαση εργασίας , που ανέρχεται σε 103 άτομα, εάν προσθέσουμε και τα 60 μπλοκάκια από ΔΕΔΑΠΑΛ, ΦΘΆΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΌ 163.Εντονα ακούγεται  τελευταία ότι είναι στα σκαριά η πρόσληψη ακόμη 25 ατόμων, και όλο αυτό , χωρίς να  συμπεριλαμβάνονται το Λιμενικό ταμείο, και τα υπόλοιπα Νομικά πρόσωπα του Δήμου .Μάλιστα στο Λιμενικό ταμείο απηύθυνα  δύο  σχετικά e-mail , χωρίς να απαντηθούν .Ολα τα παραπάνω οδηγούν σε ένα αριθμό περίπου 200 ατόμων περίπου που θα εργάζονται  με σύμβαση εργασίας, χωρίς σε αυτόν τον αριθμό να υπολογίζονται τα Ν.Π. του δήμου .

Σήμερα αναγκάζομαι να επανέλθω στο θέμα, αφού σχετικό προηγούμενο αίτημα μου  δεν απαντήθηκε ,και παρακαλώ να μας ενημερώσετε  για το σύνολο των επί συμβάσει υπαλλήλων  που απασχολεί ο Δήμος , και για την κατανομή τους ανά υπηρεσία στην οποία  απασχολούνται. 

 

Ευχαριστώ

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ  ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μοιράσου το άρθρο!