Πολιτική

26/06/2020 - 15:53

Χαρά για... 4 Παιδικές Χαρές σε Αγ. Παρασκευή, Μόλυβο, Παράκοιλα και Σκουτάρο

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ολοκλήρωσε τη μελέτη για την αναβάθμιση τεσσάρων παιδικών χαρών και κατέθεσε τη σχετική του πρόταση για τη χρηματοδότηση του έργου κατασκευής με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 230.000 ευρώ από το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.

Η μελέτη που ολοκληρώθηκε από την υπηρεσία Περιβάλλοντος του Δήμου Δυτικής Λέσβου, αφορά στην κατασκευή α) Παιδικής Χαράς στην Αγία Παρασκευή, β) Παιδικής Χαράς στο Μόλυβο, γ) Παιδικής Χαράς Παράκοιλα, δ) Παιδικής Χαράς στο Σκουτάρο. Αναλυτικότερα η μελέτη αποσκοπεί στη βελτίωση υφιστάμενων χώρων για παιδιά, ώστε να αποτελούν ασφαλείς παιδοτόπους κατά τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας. Η επιλογή τους έγινε βάσει της μεγάλης επισκεψιμότητας που παρουσιάζουν σε συνάρτηση με τις εκτεταμένες φθορές που εμφανίζει σήμερα ο εξοπλισμός τους, ο οποίος θα αντικατασταθεί πλήρως.

Η μελέτη εκπονήθηκε από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Δήμου Δυτικής Λέσβου και η πρόταση υπεβλήθη στο Πράσινο Ταμείο από τον Προγραμματισμό με τη συνεργασία της Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής και Περιβάλλοντος Ασανούλας Γιαννή Κοκκινέλλη και του Αντιδημάρχου Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Στρατή Ζαφείρη.   

Η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Ασανούλα Γιαννή – Κοκκινέλλη, αφού ευχαρίστησε θερμά τους υπαλλήλους που εργάστηκαν για την ολοκλήρωση της μελέτης και την έγκαιρη υποβολή της πρότασης στο πρόγραμμα, δήλωσε: 

«Εξαρχής στόχος μας ήταν η βελτίωση των υποδομών στους χώρους που παίζουν τα παιδιά μας, αλλά και η δημιουργία νέων παιδικών χαρών στα χωριά μας για τους γονείς και τα παιδιά. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να καθιερωθεί στη συνείδηση των πολιτών η υπόθεση των παιδικών χαρών σε μία προβληματική διαδικασία. Είναι ζήτημα που αφορά τα παιδιά μας και διεκδικούμε με χαμόγελο το καλύτερο για αυτά».

Μοιράσου το άρθρο!

geotee