Πολιτική

21/08/2014 - 18:52

Βατός πλέον ο δρόμος μεταξύ των συνοικιών Αλωνέλι και Πραστιό

style="text-align: justify;"> 
Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Πλωμάρι, ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Πλωμαρίου, Προκόπη Γυμνάγο, και τον Μηχανικό του Δήμου Λέσβου και επιβλέποντα το έργο, Νίκο Περγάμαλη, επιθεώρησε το εκτελεσθέν από το Δήμο Λέσβου έργο της κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης του Δημοτικού δρόμου στην συνοικία «Αλωνέλι» την οποία ενώνει με την εν συνεχεία αυτής συνοικία «Πραστιό», Πλωμαρίου. 
Ανάδοχος – εργολάβος του εν λόγω έργου ύψους 50.541,42 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), που χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους του Δήμου Λέσβου (πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α.), ήταν ο κ. Ευστράτιος Ζούρος.
Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που αφορά στην ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και οδοστρωσίας με οπλισμένο σκυρόδεμα, με το οποίο αποκαταστάθηκε η βατότητα του δρόμου αυτού και η ασφαλής διέλευση πεζών και οχημάτων. Επιλύθηκε έτσι ένα πρόβλημα που είχε καταστήσει αδύνατη την κυκλοφορία για μεγάλο χρονικό διάστημα, καταταλαιπωρώντας τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής των εν λόγω δυο συνοικιών, η επικοινωνία των οποίων είχε παντελώς αποκοπεί, λόγω της κατάρρευσης του ως άνω Δημοτικού δρόμου που τις συνδέει και καταλήγει στη συνοικία «Αμουδέλι».   
 

Μοιράσου το άρθρο!