Πολιτισμός

14/12/2020 - 12:18

Γιατί δεν προχώρησε η Δωρεά του Μουσείου Βρανά; Οι ευθύνες της Υπουργού

Αίσθηση προκάλεσε πριν από μερικές ημέρες το "ναυάγιο" της παραχώρησης του Μουσείου Βρανά στο Υπουργείο Πολιτισμού. Η εμμονή της Υπουργού να μπορεί να τοποθετεί ο εκάστοτε Υπουργός Πολιτισμού όποιον θέλει χωρίς να έχουν σχέση με τους όρους της Συμβολαιογραφικής Πράξης Δωρεάς οδήγησαν στην απόσυρση των διατάξεων για το Μουσείο Βρανά. Σήμερα το Lesvosnews.net δημοσιεύει και την δεύτερη επιστολή της Εταιρείας Αρχιπέλαγος προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων.

Η ανακοίνωση από την Εταιρεία "Αρχιπέλαγος" - Μουσείο Βρανά

Ολοκληρώθηκε στη Βουλή  η συζήτηση του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού Αθλητισμού, το οποίο συμπεριλάμβανε διατάξεις Ίδρυσης Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου του ‘’Μουσείου Ελαιοτριβείου Βρανά’’ Λέσβου.

Η Δωρήτρια ‘’Εταιρεία Αρχιπέλαγος’’ με έγγραφό της, ζήτησε να τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις της Συμβολαιογραφικής Πράξης Δωρεάς της 13ης Μαρτίου 2018, που είχαν γίνει αποδεκτές από την τότε ηγεσία του Υπουργείου, μεταξύ των οποίων:
-Στο Νομοσχέδιο να υπάρχει πλήρη αναφορά του αριθμού Συμβολαιογραφικής Πράξης Δωρεάς και των όρων της.
-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρός του να έχουν θεσμική εκπροσώπηση, και να συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και το Ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς (
TICCIH).

Το Νομοσχέδιο δυστυχώς, καταρτίστηκε ερήμην της Δωρήτριας Εταιρείας, δε γινόταν καμία αναφορά στον αριθμό Συμβολαιογραφικής Πράξης Δωρεάς, ούτε των όρων της, και απουσίαζαν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το TICCIH, στα δε μέλη που τοποθετούσε ο Υπουργός δε προσδιοριζόταν καμία επαγγελματική τους ιδιότητα, και κανένας θεσμός που εκπροσωπούσαν.

Ο υπουργός και τώρα και στο μέλλον μπορούσε να τοποθετήσει όποιον ήθελε χωρίς κανένα τυπικό ή ουσιαστικό κριτήριο.
Η Δωρήτρια Εταιρεία τη σχετική γνωμοδότηση του νομικού της συμβούλου κατέθεσε στην επιτροπή και  ζητήθηκε η απόσυρση  των διατάξεων που αφορούν το Μουσείο, και έγινε αποδεκτό.

Με δήλωση του ο Φορέας του Μουσείου σημειώνει:
«Με αίσθημα ευθύνης, εγκαίρως, πριν σταλεί στην ολομέλεια της Βουλής, ζητήσαμε την απόσυρση των διατάξεων, διότι ο Φορέας μας δεν επιθυμεί να εμπλακεί το Μουσείο σε άγονους διαξιφισμούς διότι ο Πολιτισμός πρέπει να ενώνει, αναδεικνύει, και να σηματοδοτεί την ομοψυχία.»
Ευχαριστούμε τους Βουλευτές Λέσβου και τα μέλη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για τη συνεργασία τους.

----------

 H δεύτερη επιστολή από την Δωρήτρια Εταιρεία μετά το "ναυάγιο"

Προς:
Τον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων

Κύριο
Γ. Στύλιο

Τους εισηγητές

Και τα μέλη της Επιτροπής
 

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

 
Στη συζήτηση της επιτροπής σας 04/12/2020, κατέθεσα κείμενο με τους λόγους που επιβάλλουν την απόσυρση των διατάξεων που αφορούν το «Μουσείο - Ελαιοτριβείο Βρανά», σημειώνοντας ότι δεν επιθυμούμε να εμπλακεί το Μουσείο σε άγονους διαξιφισμούς διότι ο Πολιτισμός πρέπει να ενώνει, αναδεικνύει, και να σηματοδοτεί την ομοψυχία.

Η Υπουργός κατά την παρέμβαση της δήλωσε ότι δεν βρήκε την Συμβολαιογραφική Πράξη  Δωρεάς στο Υπουργείο της, και έτσι απλά συνέταξαν σχέδιο Νόμου για μία ξένη ιδιοκτησία, το «Μουσείο - Ελαιοτριβείο Βρανά».

Η προχειρότητα του άρθρου 46 είναι χαρακτηριστική, δεν παράγει καμία έννομη συνέπεια, είναι ανεφάρμοστη, καταπίπτει και προκύπτουν και συνέπειες αστικές και ποινικές, όταν μεταξύ των άλλων λέει:

«Τα ακίνητα της παραγράφου 4 μεταβιβάζονται κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα ΑΙΤΙΑ ΔΩΡΕΑΣ στο Υπουργείο Πολιτισμού Αθλητισμού.»

Όμως:
Και αν ακόμα είχε βρει το ΥΠ.ΠΟ.Α. την χαμένη… Συμβολαιογραφική Πράξη Δωρεάς
αρ. 39588/14/3/2018 του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σ. Καταπόδη που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσής της στο ΥΠ.ΠΟ.Α.  Γρ./ Υπ. 2515/14/03/18  θα διαπίστωναν ότι υπήρχαν όροι και προϋποθέσεις σε αυτή:  

Ο πρώτος όρος επιτάσσει:   

«Τη δια νόμου αποδοχή της δωρεάς και ταυτόχρονα της δια νόμου σύσταση και διαρκή λειτουργία νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ΕΝΤΟΣ 12 ΜΗΝΩΝ από την κατάρτιση της παρούσας.»

Επίσης τίθενται και άλλοι όροι:

(Σελίδες 17 & 18 συνημμένης Συμβολαιογραφικής Πράξης)*

Διαταύτα:
Έχει λήξει ο χρόνος που ετίθετο να νομοθετήσει το ΥΠ.ΠΟ.Α. και κάτω από αυτά τα δεδομένα δεν εδικαιούτο ούτε καν να συντάξει σχέδιο νόμου.

Σε μία περίπτωση και μόνο θα μπορούσε να το πράξει:

Εάν είχε στοιχειώδη συνεργασία με τη δωρήτρια «Εταιρεία Αρχιπέλαγος» και εφόσον συμφωνούσε αυτή, θα μπορούσε να συνταχτεί Συμπληρωματική Συμβολαιογραφική Πράξη Δωρεάς, πράγμα που γίνεται σε ένα εικοσιτετράωρο  και να έρθει στη συνέχεια στη Βουλή.

Είναι αυτό για το οποίο επί ένα έτος ματαίως επιζητούσαμε συνάντηση έστω και με κάποιον αρμόδιο υπάλληλο του Υπουργείου, και ελπίζαμε ότι ακόμα και μέχρι το τέλος της ηλεκτρονικής διαβούλευσης το ΥΠ.ΠΟ.Α. θα το έπραττε.

Με όλα τα παραπάνω και τη γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου που σας έχει κατατεθεί, οι διατάξεις που αφορούν την ιδιοκτησία μας, το Μουσείο Ελαιοτριβείο Βρανά, πρέπει άμεσα να αποσυρθούν.

Αυτό πρέπει να συμβεί καθώς μάλιστα δεν επιφέρουν καμία έννομη συνέπεια.

 

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Αρχιπέλαγος

Νίκος Σηφουνάκης

Μοιράσου το άρθρο!