Πολιτισμός

30/01/2020 - 19:00

Η νύχτα της 30ης Ιανουαρίου στη Μυτιλήνη θα είναι μοναδική: Νύχτα Ιδεών «Ζήω – ζῶ».

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος οργανώνει για 7η χρονιά τη Νύχτα Ιδεών. Το ετήσιο ραντεβού που συγκεντρώνει διανοούμενους, καλλιτέχνες, ερευνητές, δημοσιογράφους και το ευρύ κοινό που του αρέσουν οι συζητήσεις.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η εκδήλωση συντονίζεται με τα υπόλοιπα Γαλλικά Ινστιτούτα και τους συνεργάτες τους σε όλο τον κόσμο και επεκτείνεται σε τέσσερις πόλεις: Αθήνα, Ηράκλειο, Μυτιλήνη και Θεσσαλονίκη.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ | Επιμέλεια προγράμματος: Camille Louis

Στη Μυτιλήνη, τη νύχτα της 30ής Ιανουαρίου, η ευρύτατη θεματική της Νύχτας των ιδεών «Zήω-ζῶ» αποκτά συγκεκριμένη μορφή φτάνοντας στο «ζώντας μαζί».

Από τις 7 το απόγευμα της Πέμπτης 30 Ιανουαρίου έως τις 2 το ξημέρωμα της Παρασκευής 31 Ιανουαρίου

Πώς να ζούμε σε μια κοινότητα όταν φαίνεται πως δεν έχουμε τίποτα κοινό; Τίποτα που να επιτρέπει την προσέγγιση με σημείο αναφοράς την καταγωγή, τη γλώσσα, την κουλτούρα αλλά και το γένος, τις κοινωνικές τάξεις, την ηλικία, την ευαισθησία;

Με αυτές ακριβώς τις διαφορές, εξαιτίας μάλιστα αυτών των διαφορών που χαρακτηρίζουν όλους τους ανθρώπους απέναντι στους άλλους, επινοούνται ανέκαθεν οι μορφές της συλλογικής μας ζωής και δοκιμάζεται η ύπαρξη των πολιτικών κοινοτήτων μας.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, γνωρίζουμε ότι ο κόσμος κινείται. Οι άνθρωποι κινούνται και μετακινούνται, αλλά και τα μη ανθρώπινα αρχίζουν να «μας» κινούν, να μας σπρώχνουν, να μας ανησυχούν. Αν ο Γαλιλαίος μας έμαθε ότι η γη κινείται, μαθαίνουμε σήμερα ότι η γη σαλεύει, όπως έχει πει ο φιλόσοφος Michel Serres. Δεν είναι πια η επίπεδη επιφάνεια που διατρέχουμε αλλά ένας κινούμενος χώρος, που τον αναγκάζουμε να κινείται καθώς τον κατοικούμε. Ζούμε «μαζί» με τη γη και με όλους όσοι βρίσκονται στη γη, πρέπει λοιπόν να αναμετρηθούμε και με αυτή την πρόκληση, εκεί να δείξουμε την ευαισθησία μας.

Νέες μορφές ευαισθησίας αναπτύσσονται, εκφράζοντας έμπρακτα αυτές τις ανησυχίες, και γίνονται στο παρόν μας οι δάσκαλοι του μέλλοντος. Σήμερα αυτές τις νέες ευαίσθητες γνώσεις που πρέπει να ακούσουμε δεν τις κατέχουν πια οι παλιοί δάσκαλοι αλλά τα παιδιά, όπως βλέπουμε μεταξύ άλλων να το προσπαθούν οι δημιουργοί του υπαίθριου σχολείου «Ο Μικρός Ντουνιάς», που συγκεντρώνει στον χώρο φιλοξενίας προσφύγων π. ΠΙΚΠΑ παιδιά από τη Μυτιλήνη και από αλλού για να μάθουν νέες μορφές συμβίωσης και έτσι να δώσουν σάρκα και οστά σε νέους συνδυασμούς με όλους τους ζωντανούς οργανισμούς.

Το αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων θα ανακοινωθεί σύντομα.

http://www.ifa.gr/el/arts-et-culture/nuit-lenteur-el/8802-nuit-des-idees-etre-vivant-el

>>>

« Être Vivant » : Vivre Ensemble

L’Institut français de Grèce organise la 7ème édition de la Nuit des idées.

Le rendez-vous annuel qui accueille des intellectuels, artistes, chercheurs, journalistes et le grand public aimant la discussion.

Pour la première fois en Grèce, l’événement est coordonné avec les autres Instituts français à travers le monde et leurs partenaires et s’étend à quatre villes : Athènes, Thessalonique, Mytilène, Héraklion.

MYTILENE | Commissaire : Camille Louis

À Mytilène, la nuit du 30 janvier, la large thématique de la nuit des idées « être vivant » se décline et se spécifie en « vivre ensemble ».

Comment vivre en commun quand nous n’avons apparemment rien en commun? Rien qui nous rapproche en termes de provenances, de langues, de culture mais aussi de genres, de classes sociales, d’âge, de sensibilité? C’est précisément dans ces différences-là, du fait de ces différences là qui sont le propre de tous les vivants en regard des autres, que, depuis toujours, s’inventent nos formes de vie collective, s’essaient nos existences de communautés politiques.

Aujourd’hui, plus que jamais, nous savons que le monde bouge. Les gens se déplacent, les humains bougent mais se sont aussi les non humains qui se mettent à « nous » bouger, nous bousculer, nous inquiéter. Si Galilée nous apprenait que la terre se meut, nous apprenons aujourd’hui que “la terre s’émeut” comme le disait le philosophe Michel Serres. Elle n’est plus la surface plane que nous parcourons mais le milieu mouvant, que nous faisons bouger en l’habitant. Nous vivons « avec » la terre et l’ensemble des terriens et c’est aussi à ce défi là qu’il faut se confronter, se montrer sensible.

De nouvelles sensibilités se déploient, prennent en corps et en voix ce souci et deviennent, dans notre présent, les enseignants du futur. Ce ne sont plus les vieux maîtres mais bien les enfants qui détiennent aujourd'hui ces nouveaux savoirs sensibles qu’il nous faut écouter, comme s’y essaient, notamment, les créateurs de l’école en plein air Mikros Dounias qui, dans le camp de Pikpa, réunit enfants de Mytilène et d’ailleurs pour apprendre de nouvelles formes de vivre ensemble et, ainsi, faire vivre de nouveaux assemblages avec l’ensemble des vivants.

Le programme sera annoncé prochainement.

http://www.ifa.gr/fr/arts-et-culture-fr/nuit-lenteur-fr/8803-nuit-des-idees-etre-vivant-fr

Μοιράσου το άρθρο!