Αγροτικά - Αλιεία

22/12/2022 - 10:02

O Π. Κουφέλος για τελικά αποτελέσματα των Νέων Γεωργών στο Βόρειο Αιγαίο - 660 δικαιούχοι - 157 επιλαχόντες -Όλα τα ονόματα

Αποτελέσματα νέου διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού  ελέγχου η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των Νέων Γεωργών. Με βάση αυτά οι τελικοί δικαιούχοι είναι 660 άτομα.

Το μεγάλο ερώτημα είναι τις θα γίνει με τα 157 άτομα που είναι επιλαχόντες. 157 νέοι άνθρωποι έχουν ξεκινήσει γεωργική δραστηριότητα εδώ και σχεδόν δυο χρόνια, έχουν κάνει επενδύσεις , έχουν μισθώσει αγροτεμάχια , έχουν αποκτήσει ζωικό κεφάλαιο και μένουν εκτός αν και πληρούν τα κριτήρια επειδή δεν επαρκούν οι διαθέσιμοι πόροι. Το πόσο που απαιτείται είναι γύρω στα 6 εκατ. ευρώ. Ποσό ελάχιστο με βάση το συνολικό προϋπολογισμό του προγράμματος!

Θα υπάρξει κινητοποίηση από Περιφέρεια , Βουλευτές του Βορείου Αιγαίου ώστε να εγκριθούν τελικά οι επιλαχόντες; 

 Η πληρωμή όσων εγκρίθηκαν μετά τη 2η αξιολόγηση θα γίνει αρχές του έτους και θα εισπράξουν το 70% του ποσού που τους έχει εγκριθεί (πόσα 26.250 ευρώ και 28.000 ευρώ) 

 

---

«Αποτελέσματα νέου διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014–2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022, μετά από εξέταση των ενστάσεων και των εν δυνάμει υποψηφίων»

1. Πίνακα δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 660 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 25.355.000.€.

2. Πίνακα εν δυνάμει δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 16 της υπ’ αρ. 3764/2021 ΥΑ. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 4 νέους δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 150.000 €.

3. Πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο δεν έχει προκύψει λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονται από το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 157 αιτήσεις.

4. Πίνακα 39 αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης.

Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για το αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της δικής του αίτησης στήριξης επισκέπτεται την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε υποβάλει την αίτηση στήριξης. Για τους υποψηφίους που έχουν καταταχθεί στον πίνακα των εν δυνάμει δικαιούχων απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την έκδοση της παρούσας, τα οποία κατά περίπτωση αφορούν: α. Τη διακοπή της μόνιμης εξωγεωργικής απασχόλησης. β. Την απόδειξη της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί ως ιδιόκτητα στο ΠΣΚΕ. Μη υποβολή ή ελλιπής υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο προβλεπόμενο διάστημα για την περίπτωση α. καθιστά τον υποψήφιο απορριπτόμενο ενώ για την περίπτωση β. θα απαιτηθεί αναβαθμολόγηση.

 

 Δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο τα αποτελέσματα με βάση τον κωδικό της πρότασης για κάθε όνομα

---

up date

 

Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας για την ένταξη στο
υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και
2022. Μετά από εξέταση των ενστάσεων και των εν δυνάμει υποψηφίων οι τελικοί
δικαιούχοι ανέρχονται σε 660 άτομα.
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενος να ενημερωθούν για το αναλυτικό αποτέλεσμα
του διοικητικού ελέγχου δύναται να επισκεφθούν την ηλεκτρονική εφαρμογή του
Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχαν
υποβληθεί και οι αιτήσεις στήριξης. Για τους δε υποψηφίους που έχουν καταταχθεί
στον πίνακα των εν δυνάμει δικαιούχων απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον
δικαιολογητικών εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την έκδοση της
παρούσης ανακοίνωσης τα οποία κατά περίπτωση αφορούν:

 Τη διακοπή της μόνιμης απασχόλησης …………………………………………………
 Την απόδειξη της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί ως
ιδιόκτητα στο ΠΣΚΕ.
Επισημαίνεται ότι η μη υποβολή ή ελλιπής υποβολή των απαιτούμενων
δικαιολογητικών στο προβλεπόμενο διάστημα καθιστά για την μεν πρώτη
περίπτωση τον υποψήφιο, απορριπτόμενο για τη δε δεύτερη περίπτωση θα
απαιτηθεί αναβαθμολόγηση.
Αναλυτικά για το Πρόγραμμα στήριξης Νέων Γεωργών συνολικού ύψους 25.110.000
ευρώ και με αιτήσεις ένταξης 860 τον αριθμό ,όπως προαναφέραμε εντάχθηκαν 660
άτομα , απορρίφθηκαν 39 και οι επιλαχόντες ανέρχονται σε 157 άτομα. Η αναλυτική
κατάταξη έχει ως εξής:

 Λέσβος 392
 Χίος 78
 Σάμος – Ικαρία 93
 Λήμνος 97

Σημειώνεται ότι κατά τη β αξιολόγηση και μετά τον έλεγχο των ενστάσεων
εγκρίθηκαν επιπλέον 159άτομα αυξάνοντας αυτόματα το ποσό που έχει
κατανεμηθεί από 25.110.000 ευρώ σε 25.505.000 ευρώ ήτοι αύξηση ποσού 395.000
ευρώ.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ν. Λέσβου με αρμοδιότητα στον Πρωτογενή Τομέα για το
Βόρειο Αιγαίο Πανάγος Κουφέλος σχετικά με την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας
και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δήλωσε. τα. εξής:

«Στηρίζουμε, όπως και το Υπουργείο έμπρακτα τον Πρωτογενή Τομέα. Σε μία
περίοδο επισιτιστικής κρίσης και κλιματικής αλλαγής η προτροπή των νέων και η
παροχή κινήτρων λειτουργεί ως βασικός μοχλός ανάπτυξης και συνοχής της τοπικής
μας κοινωνίας. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους αγρότες των νησιών μας και
ενθαρρύνουμε κάθε πρωτοβουλία διεκδικώντας από την Κυβέρνηση το μέγιστο
δυνατό που μας αναλογεί. Η επιτυχία των αγροτών μας είναι και δική μας επιτυχία.
Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που θα φέρει τα νησιά μας και τους ανθρώπους τους
στην κορυφή. Έτσι, δημιουργούμε σχέσεις που βασίζονται στην αμοιβαία
εμπιστοσύνη. Η Περιφερειακή Αρχή του Κώστα Μουτζούρη πάντα δίπλα στον
αγρότη και στις ανάγκες του , θα προσπαθήσει με παρεμβάσεις για την ένταξη και
των λοιπών αιτούντων οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των επιλαχόντων καθώς
κρίνουμε δίκαιο το αίτημα μας για στήριξη αυτών οι οποίοι ναι μεν πληρούν τα
κριτήρια, το σύνολο όμως των απαιτούμενων πιστώσεων από το Υπουργείο δεν
επαρκεί για την ένταξη τους ».

Επισυναπτόμενο αρχείο Μέγεθος
Νέοι Γεωργοί Βόρειο Αιγαίο.pdf 261.53 KB

Μοιράσου το άρθρο!