Ανακοινώσεις Φορέων

29/06/2011 - 23:09

Έργα πνοής... της πέργκολας... από το Λιμενικό Ταμείο Λέσβου !!!

Ανακοίνωση αποσυναρμολόγησης, μεταφοράς και επανατοποθέτησης μεταλλικής πέργκολας από την περιοχή του πάρκινγκ στο χερσαίο χώρο έναντι Τελωνείου Μυτιλήνης

Το Λιμενικό Ταμείο Λέσβου προκειμένου να προβεί στην αποσυναρμολόγηση, μεταφορά, επανατοποθέτηση και κατασκευή της θεμελίωσης μεταλλικής πέργκολας από την περιοχή του παρκινγκ στο χερσαίο χώρο έναντι Τελωνείου καλεί τους ενδιαφερόμενους κατασκευαστές μεταλλικών έργων με αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογα έργα να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές (Π.Δ. 113/2010) μέχρι τη Δευτέρα 04-07-2011 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου υπόψη της αρμόδιας επιτροπής.

Τεχνική έκθεση και έντυπο προσφοράς μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παραλαμβάνουν από την Τεχνική Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου (κ. Πιττό Παναγιώτη) καθημερινά από 08.30 έως 11.30.

Οι προσφορές θα ανοιχθούν την ίδια μέρα (04-07-2011), παρουσία των ενδιαφερομένων από την επιτροπή που έχει ορισθεί από το Λιμενικό Ταμείο Λέσβου. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ίδιους πόρους. Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας βαρύνει τον Ανάδοχο.

Ο Πρόεδρος

της Λιμενικής Επιτροπής Λέσβου

ΚΟΡΔΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μοιράσου το άρθρο!