Ανακοινώσεις Φορέων

14/03/2023 - 07:27

Λιμεναρχείο Μυτιλήνης: Εξετάσεις για απόκτηση άδειας πηδαλιούχου αλιευτικού σκάφους

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι την 30 Μαρτίου του έτους 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. πρόκειται να διεξάγει προφορικές και πρακτικές εξετάσεις των ενδιαφερομένων προς απόκτηση άδειας Πηδαλιούχου αλιευτικού σκάφους παρουσία αρμόδιας τριμελούς επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθμ. 17 (Φ.Ε.Κ 1136 Β΄/1997), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προσόντα συμμετοχής καλούνται να υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι και την 24 Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 του Γ.Κ.Λ. αριθμ. 17, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες οι τυχόν ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως απευθύνονται στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας της Υπηρεσίας μας (τηλ: 22510 40827 email: mitilini.la@hcg.gr) ή στους Λιμενικούς Σταθμούς περιοχής τους.

Μοιράσου το άρθρο!