Ανακοινώσεις Φορέων

29/06/2011 - 15:32

Πρωτοκόλλο Συναντίληψης και Συνεργασίας της Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΔΕΗ

Ένα βήμα πριν την υπογραφή του «Πρωτοκόλλου Συναντίληψης και Συνεργασίας» με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου βρίσκεται η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, έπειτα από τη συνεργασία του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Αθανάσιου Γιακαλή με τον Πρύτανη του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος κ. Πάρι Τσάρτα στο πλαίσιο της εδραίωσης της μεταξύ τους συνεργασίας.

Οι δύο πλευρές λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της 20ετούς και πλέον λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το ίδρυμα έχει αναπτύξει εκτεταμένο ερευνητικό έργο σε διάφορα επιστημονικά πεδία και επίπεδα, σημαντικό μέρος του οποίου θα μπορούσε να αποτελέσει πολύτιμο υλικό για τους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκτιμώντας ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για μία σύμπραξη τους σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, κατέληξαν στο «Πρωτόκολλο Συναντίληψης και Συνεργασίας». Αντικείμενο του Πρωτοκόλλου αποτελεί η δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας, στόχων και αντίστοιχων πεδίων δράσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος που θα επιδιώξουν να υλοποιήσουν από κοινού οι δύο φορείς, καθώς και η ανάδειξη πρωτοβουλιών ενδυνάμωσης και δημιουργίας δεσμών των τοπικών κοινωνιών με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Οι πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν με τη συμμετοχή και των δύο μερών θα διαμορφωθούν σταδιακά σε προτεινόμενες δράσεις με τη συγκρότηση Ειδικών Επιτροπών, που εμπίπτουν σε πεδία συνεργασίας σε συγκεκριμένους τομείς κοινού ενδιαφέροντος και στη συνέχεια θα εξειδικεύονται και θα διατυπώνονται στη μορφή «Προγραμματικής Συμφωνίας».

Πεδία Συνεργασίας:

  • Ανάπτυξη Νήσων και αξιοποίηση τοπικών προϊόντων
  • Τουριστική Ανάπτυξη
  • Επιχειρηματικότητα και καινοτομία
  • Προστασία και διαχείριση χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντος και περιβαλλοντικές πολιτικές
  • Ναυτιλία και μεταφορές
  • Κοινωνία της Πληροφορίας και πρόσβαση των πολιτών στις νέες τεχνολογίες
  • Πολιτισμός και πολιτιστική προβολή
  • Κοινωνική συνοχή και προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
  • Δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση
  • Διοίκηση και στρατηγικός σχεδιασμός σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Το «Πρωτόκολλο Συναντίληψης και Συνεργασίας» μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου όταν και θα υπογραφεί, θα παραμείνει σε ισχύ για πέντε χρόνια.

Μοιράσου το άρθρο!