Ανακοινώσεις Φορέων

30/03/2013 - 14:53

Συνάντηση για το έργο ΣΥΝ-ΠΡΑΤΤΩ

 Συνάντηση για το έργο ΣΥΝ-ΠΡΑΤΤΩ

pan style="line-height: 1.538em;">Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του έργου ΣΥΝ ΠΡΑΤΤΩ, στο οποίο συμμετέχει και ο Ε.Ο.Α.Ε.Ν., πραγματοποιήθηκε, στην έδρα του Επιμελητηρίου Λέσβου, στη Μυτιλήνη.

Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν και εκπρόσωποι των δύο άλλων εταίρων του προγράμματος (Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο  - ΚΕΒΕ και Επιμελητήριο Δωδεκανήσου), έγινε επισκόπηση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος, από την έναρξη του και τέθηκαν οι στόχοι για το επόμενο διάστημα.

Το έργο ΣΥΝ ΠΡΑΤΤΩ, του οποίου ο πλήρης τίτλος είναι: «Δράσεις εξωστρέφειας και προβολής των νησιωτικών επιχειρήσεων του Αιγαίου και της Κύπρου» και στο οποίο επικεφαλής εταίρος είναι το Κ.Ε.Β.Ε., εντάσσεται στο πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013.

Στόχος του έργου, είναι η ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων (κυρίως τροφίμων και ποτών) των περιοχών των εταίρων και διαρθρώνεται σε 3 άξονες:

Αρχικά με τη δημιουργία 3 εξαγωγικών cluster στον κλάδο τροφίμων-ποτών (που είναι ο κλάδος που ήδη παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης εξαγωγικών δράσεων) στις επιλέξιμες περιοχές: Βόρειο αιγαίο, Νότιο αιγαίο και Κύπρο. Οι συμμετέχοντες εταίροι θα υποστηρίξουν την προετοιμασία-δημιουργία-οργάνωση και λειτουργία των φορέων αυτών καθ’ όλη την διάρκεια του έργου.

Ο 2ος άξονας περιλαμβάνει την υποστήριξη της λειτουργίας των clusters  και τις συνέργιες μεταξύ τους όπως για παράδειγμα εκπαιδευτικά σεμινάρια σε επιλεγμένα θεματικά πεδία, ανάπτυξη εργαλείων όπως μελέτη logistics  και business plan , υλοποίηση workshops μεταξύ των επιχειρήσεων των clusters. Επίσης θα πραγματοποιηθούν εστιασμένα θεματικά σεμινάρια κατάρτισης επιχειρηματιών 7 ωρών με δωρεάν μια ημέρα εξατομικευμένης υποστήριξης σε 5 Ελλαδικές πόλεις και 3 Κυπριακές δηλ συνολικά 16 σεμινάρια. Οι εκπαιδευτικές ενότητες θα εξειδικευθούν στην διάρκεια του έργου.

Στον 3ο άξονα θα υποστηριχθούν δράσεις εξωστρέφειας που περιλαμβάνουν επιχειρηματικές αποστολές και συμμετοχή σε έκθεση στην Ρωσία. 

Μοιράσου το άρθρο!