Εκπαίδευση

08/04/2021 - 13:11

Θέμα χρόνου η μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου στον ΟΑΕΔ - Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις

Σε απάντηση των σχετικών δημοσιευμάτων που αφορούν τη μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου σε χώρους του ΟΑΕΔ που παραχωρήθηκαν στο Δήμο Μυτιλήνης, σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

Με βάση την Επιτροπή Καταλληλότητας του Υπουργείου Παιδείας προτάθηκαν και πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Ο χώρος της διδακτικής και παιδαγωγικής διαδικασίας για τη λειτουργία του συγκεκριμένου σχολείου είναι επαρκέστατος.

2) Βεβαιώθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης η στατική επάρκεια του κτηρίου.

3) Ο προτεινόμενος χώρος βρίσκεται εντός αστικής ζώνης του Δήμου Μυτιλήνης, σε περιοχή μικρής σχετικά κυκλοφορίας. Ο περιφραγμένος αύλειος χώρος έχει διαμορφωθεί από την Αυτεπιστασία, ώστε να προαυλίζονται οι μαθητές με ασφάλεια.

4) Η Υπηρεσία Αυτεπιστασίας προχώρησε στο εσωτερικό ελαιοχρωματισμό και την πλήρη συντήρηση του κτηρίου.

5) Η προσβασιμότητα των ΑμεΑ στον όροφο θα αποκατασταθεί πλήρως εντός των επόμενων ημερών μέσω ανελκυστήρα.

6) Ολοκληρώνονται από την Τεχνική Υπηρεσία οι απαιτούμενες μελέτες που αφορούν την παθητική και ενεργητική πυροπροστασία του κτηρίου και θα ενημερωθεί ο φάκελος της οικοδομικής αδείας.

Βάσει όλων των παραπάνω το κτήριο καθίσταται κατάλληλο και πληροί τις προδιαγραφές που τέθηκαν από την Επιτροπή Καταλληλότητας του Υπουργείου Παιδείας.

Ενδεικτικά παραθέτουμε πίνακες με τους χώρους – αίθουσες του κτηρίου του ΟΑΕΔ που διαμορφώθηκαν κατάλληλα για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου:

 

δδ

 

Εκτός των παραπάνω χώρων του ορόφου, υπάρχουν οι απολήξεις των δύο κλιμακοστάσιων και του ανελκυστήρα και ο διάδρομος πλάτους 1,60 μ. που οδηγεί στις αίθουσες διδασκαλίας και τα WC.

Βάσει των ανωτέρω, σε σύντομο χρονικό διάστημα το Μουσικό Σχολείο θα στεγαστεί στον συγκεκριμένο χώρο.

 

Μοιράσου το άρθρο!