Εργασία

28/06/2011 - 08:09

12προσλήψεις από το Υπουργείο Πολιτισμού στη Μυτιλήνη

Προκοπης Τζιμής

Με 23 υπαλλήλους ενισχύεται το υπουργείο Πολιτισμού για τις ανάγκες των Εφορειών Αρχαιοτήτων. Συγκεκριμένα:

Στην 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Κρήτη) θα προσληφθούν τρεις υπάλληλοι, ως εξής:

- 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων (για χρονικό διάστημα απασχόλησης 5 μηνών από την ημερομηνία πρόσληψής του, με δυνατότητα παράτασης μέχρι το τέλος του έργου)

- 2 ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών για αναστηλωτικές εργασίες (για χρονικό διάστημα απασχόλησης 1 έτους από την ημερομηνία πρόσληψής του, με δυνατότητα παράτασης μέχρι το τέλος του έργου). Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 29 Ιουνίου (τηλ:  2810 288484)

Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Β. Αιγαίου θα ενισχυθεί  με τρεις ειδικευμένους εργάτες. Υποβολή αιτήσεων έως τις 28 Ιουνίου (τηλ 22510 40511)

 Στην Κ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων  (Μυτιλήνη) θα επιλεγούν 4 ΤΕ Συντηρητές  Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης και 5 ειδικευμένοι εργάτες.. Κατάθεση αιτήσεων έως την 1η Ιουλίου (τηλ. 22510 22087)

Στην 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Κατερίνη) θα προσληφθούν οκτώ  υπάλληλοι ως εξής:

- 2 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης

- 2 ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης

- 4 ΥΕ  Ειδικευμένοι εργάτες Υποβολή αιτήσεων έως 30 Ιουνίου (τηλ. 2313 310443)

Μοιράσου το άρθρο!