Εργασία

24/11/2012 - 17:57

76 θέσεις κατάρτισης στο Μόλυβο στον τομέα εστίασης και συναφών επαγγελμάτων

Μόλυβος Lesvosnews

Ε

γκρίθηκε το πρόγραμμα που είχε καταθέσει το Σωματείο Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων "Η ΜΗΘΥΜΝΑ" με τίτλο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β΄ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ  1-49 ΑΤΟΜΑ"  και το οποίο θα υλοποιηθεί στη Μήθυμνα την επόμενη τουριστική περίοδο.

     Οι επιχειρήσεις μέλη του Σωματείου που εγκρίθηκαν  και θα συμμετάσχουν στο παραπάνω πρόγραμμα είναι 23.
     Ο συνολικός αριθμός των καταρτιζόμενων εργαζόμενων των εγκεκριμένων επιχειρήσεων ανέρχεται στους 76.  
     Θα δημιουργηθούν 4 τμήματα κατάρτισης με 200 ώρες κατάρτισης για το κάθε τμήμα. 
     Στο πλαίσιο  του Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής  οι εργαζόμενοι  θα καταρτιστούν στις εξής θεματικές ενότητες.
Εστιατορικές  Τεχνικές 
Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων
Υγιεινή και Ασφάλεια στο Χώρο Εργασίας.
     Μετά το τέλος  της υλοποίησης του προγράμματος  θα συνταχθεί για κάθε μία από τις επιχειρήσεις ως παραδοτέο των συμβουλευτικών υπηρεσιών μελέτη βιωσιμότητας.
     Το Σωματείο Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων Μήθυμνας ήδη έχει υλοποιήσει το 2012 άλλο ένα πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού 25 ατόμων μέσω των προγραμμάτων ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ και έχει καταθέσει και αναμένει τα αποτελέσματα στο πρόγραμμα:
1.  «Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» και 
2. «Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου». 
Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά κατάρτιση εργαζόμενων – εποχιακά εργαζόμενων – αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών, που απασχολούνται στο χώρο του τουρισμού. 
 

πληροφορίες: ΤΗΛ. 22530 71990

 

Μοιράσου το άρθρο!

geotee