Κοινωνία

29/02/2012 - 14:16

Ερώτηση Σ.Γαληνού για την συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων

yle="text-align:justify;" align="center">ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη

Θέμα: Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3996/2011

 

 

          Με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3996/2011, επιφέρατε επαχθείς μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης γονέων αναπήρων τέκνων και μάλιστα με αναδρομική ισχύ, χωρίς να ληφθεί υπόψη ότι τούτο θέτει σε κίνδυνο την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος πολιτών, οι οποίοι είχαν καταθέσει αίτηση πολύ νωρίτερα από την δημοσίευση του προαναφερθέντος νόμου (5/8/2011).

        Η αναδρομικότητα της διάταξης έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση σε πολλούς γονείς με ανάπηρα παιδιά, η οποίοι είτε διέκοψαν το επάγγελμά τους είτε απολύθηκαν από τις εργασίες τους και κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδότησης αφού πληρούσαν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, αλλά τώρα βλέπουν ορατό τον κίνδυνο να απορριφθούν οι αιτήσεις τους. 

        Όπως αναφέρετε και σε σχετικές κοινοβουλευτικές σας απαντήσεις, το Υπουργείο, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης, θα προβεί σε σχετική τροποποίηση της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3996/2011, ώστε να εφαρμόζεται μόνο επί αιτήσεων που κατατέθηκαν ή πρόκειται να κατατεθούν μετά την 5.8.2011, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός

  • Ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας τροποποίησης της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3996/2011
  • Τι θα πράξετε για την διασφάλιση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των πολιτών, των οποίων οι αιτήσεις πιθανόν να απορριφθούν, στο χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την απαιτούμενη τροποποίηση;

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

 

 

 

Σπύρος Γαληνός

 

Μοιράσου το άρθρο!