Κοινωνία

31/08/2011 - 20:35

Αλλάζει ο χάρτης των προνοιακών ιδρυμάτων

Η δημιουργία Δικτύου Μονάδων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης στο ΕΣΥ αλλά και η ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι δύο μείζονες τομές που επιχειρεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας το υπουργείο Υγείας. Το σχετικό νομοσχέδιο παρουσίασε  το μεσημέρι της Τετάρτης ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος στο Υπουργικό Συμβούλιο.  

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, από 1ης Ιανουαρίου 2012 τα Κέντρα  Αποθεραπείας - Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ) εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Συγκεκριμένα, το Κέντρο Αποθεραπείας - Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες Αμφιλοχίας εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου. Ομοίως το Κέντρο της Κορίνθου στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Το  Κέντρο Αποθεραπείας - Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Αμυνταίου Φλώρινας στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας. Το Κέντρο Αποθεραπείας - Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες  Ρόδου εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Το Κέντρο Αποθεραπείας - Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Νιγρίτας Σερρών εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. Το Κέντρο Αποθεραπείας - Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες Φιλιατρών εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας. Το Κέντρο Αποθεραπείας - Φυσικής Αποκατάστασης «Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού» Αιγίου στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Οι δαπάνες λειτουργίας των Μονάδων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου νοσοκομείου. Απόφαση του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα καθορίσει τον εσωτερικό οργανισμό λειτουργίας των Μονάδων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης με τον οποίο θα ορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία παροχής των υπηρεσιών τους, το απαιτούμενο προσωπικό για τη στελέχωσή του ανά κατηγορία, ειδικότητα και κλάδο καθώς και το ιατρικό προσωπικό, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού, ο τρόπος παραπομπής ασθενών, η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας τους, οι λεπτομέρειες της διασύνδεσής τους με το νοσοκομείο που υπάγονται και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα. Επίσης, με σχετική απόφαση θα αναγνωριστούν οι ανωτέρω νοσοκομειακές μονάδες ως κατάλληλες για την άσκηση γιατρών.

Ποια προνοιακά ιδρύματα συγχωνεύονται Με τις διατάξεις των άρθρων 9 έως 17 του νομοσχεδίου αναδιοργανώνεται το σύστημα κοινωνικής φροντίδας. Συγχωνεύονται σε όλη την επικράτεια 100 δημόσιοι φορείς  πρόνοιας, με τον τελικό αριθμό να μειώνεται σε περίπου 35. Ως απώτεροι στόχοι αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου η επίτευξη οικονομιών κλίμακας,  η μείωση της γραφειοκρατίας, η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού και των πόρων του συστήματος. Ειδικότερα, οι συγχωνεύσεις έχουν ως εξής: Στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής: Υπό την ομπρέλα του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ανατολικής Αθήνας  λειτουργούν το Α' Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αθηνών, το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Μελισσίων και ο Κοινωνικός Ξενώνας Καρέα. Συγχωνεύονται οι Παιδοπόλεις «Αγία Βαρβάρα» με έδρα τη Νέα Σμύρνη Αττικής και «Αγιος Ανδρέας» Καλαμακίου Αττικής.

Στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου: Συστήνεται το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δυτικής Αθήνας με έδρα τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, από τη συνένωση του Β' Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Αθηνών, του Γ΄ Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Αθηνών, του Κέντρου Κοινωνικής Αποκατάστασης Χανσενικών και του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Αθηνών. Επίσης, λειτουργεί το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών Βούλας. Συγχωνεύονται το Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο με έδρα τον Δήμο Πειραιά με το Κέντρο Προστασίας Παιδιών «Μιχαλήνειο». Στο Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα» συγχωνεύεται το «Αναρρωτήριο Πεντέλης». Το Ιδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας «Η Θεομήτωρ» με έδρα τον Δήμο Αγιάσου Λέσβου, συγχωνεύεται με το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Λέσβου.  Το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παιδιών με έδρα τον Δήμο Ρόδου συγχωνεύεται με το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Δωδεκανήσου και τον Οίκο Ευγηρίας Δωδεκανήσου. Παραμένουν ως έχουν τα Κέντρα Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Σύρου, Σάμου, Χίου και το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ρόδου.

Στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας: Στο Κέντρο Αποθεραπείας - Αποκατάστασης και Κοινωνικής Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες Καστοριάς συγχωνεύονται τα Κέντρα Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες Ημαθίας και Πέλλας. Η Παιδόπολη «Αγία Ολγα» Φλώρινας συγχωνεύεται με  το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Φλώρινας. Το ίδρυμα κοινωνικής πρόνοιας Θεσσαλονίκης «Ο Αγιος Παντελεήμων» συγχωνεύεται με  το Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης Θεσσαλονίκης. Παραμένει το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Φλώρινας.

Στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης: Ο Οίκος Ευγηρίας - Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Κιλκίς συγχωνεύεται με  το Κέντρο Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες Σερρών και το Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών Σιδηροκάστρου Σερρών. Το Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών «Ο Αγιος Δημήτριος» Θεσσαλονίκης συγχωνεύεται με  το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Χαλκιδικής. Το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Καβάλας συγχωνεύεται με το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες Καβάλας και το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δράμας. Το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Δράμας συγχωνεύεται με την Παιδόπολη «Αγιος Γεώργιος» Καβάλας.  Το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παίδων Κομοτηνής συγχωνεύεται με  τα Κέντρα Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες 'Εβρου, Ξάνθης, Ροδόπης. Στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας: Το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δομοκού Φθιώτιδας συγχωνεύεται με το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες Φθιώτιδας. Το Κέντρο Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες Αμφισσας και το Ιδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Ευρυτανίας, το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Λαμίας παραμένει ως έχει. Το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Χαλκιδέων Εύβοιας συγχωνεύεται με  το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Ευβοίας. Το Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών Καρδίτσας με το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Καρδίτσας και το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων. Το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων «Ο Αριστεύς» Λάρισας συγχωνεύεται με το Κέντρο Προστασίας Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Αριστεύς», το Κέντρο Στήριξης Αυτιστικών Ατόμων Μαγνησίας.

Στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας: Το Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών Λεχαινών συγχωνεύεται με το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Ηλείας και  το ΙΊδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Πύργου «Αγιος Χαράλαμπος».  Το Εθνικό Ιδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων Αχαΐας συγχωνεύεται με τη Μονάδα Σπαστικών Παιδιών Πατρών.  Το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων  Πάτρας συγχωνεύεται με το Σκαγιοπούλειο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Πατρών. Το Ιδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος»  συγχωνεύεται με  το Ιδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Φιλιατών Θεσπρωτίας, το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ηγουμενίτσας,  το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ)  Πρεβέζης. Το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Φιλιατών Θεσπρωτίας συγχωνεύεται με το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Κόνιτσας, το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ιωαννίνων, το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Πωγωνιανής Ιωαννίνων.

Στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης: Το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου συγχωνεύεται με  το Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών Πόμπιας Ηρακλείου και  το Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Ηρακλείου. Το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Χανίων  συγχωνεύεται με το Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης, το ΙΊδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Ρεθύμνου, το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Ρεθύμνης. Το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων  Ηρακλείου συγχωνεύεται με την Παιδόπολη Νεάπολης Λασιθίου Κρήτης.

πηγη: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Μοιράσου το άρθρο!