Κοινωνία

29/06/2012 - 10:01

Ανοχή τέλος! Αποζημιώσεις από τη ΔΕΗ στη Λέσβο για τις διακοπές ρεύματος!

yle="text-align:justify;">Οι υπεύθυνοι της ΔΕΗ στη Λέσβου αντί να ζητήσουν συγνώμη από τους καταναλωτές για τις διακοπές ρεύματος κρύβονται πίσω από  τεχνικές εξηγήσεις χωρίς να λένε κουβέντα για τις δικές τους ευθύνες ...προφανώς για να μην χάσουν τη καρέκλα τους! 

Έχουν το θράσος να δηλώνουν ότι οι διακοπές είναι κάτι φυσιολογικό!

(Φυσιολογικό είναι να γίνει μια διακοπή  ρεύματος , όχι 6 ΔΙΑΚΟΠΕΣ ρεύματος μέσα σε 20 ήμερες)

Επειδή το σκηνικό με τις διακοπές ρεύματος έχει κουράσει ήρθε η ώρα να διεκδικήσουμε αποζημιώσεις από τη ΔΕΗ.


Υποχρεωμένη να καταβάλλει αποζημιώσεις και για βλάβες ηλεκτρικών συσκευών που οφείλονται σε διακοπές ρεύματος θα είναι η ΔΕΗ, ύστερα από τις παρεμβάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και του Συνηγόρου του Καταναλωτή.

 
 
Σύμφωνα με την αλληλογραφία ΔΕΗ - ΡΑΕ, οι προϋποθέσεις για την καταβολή αποζημιώσεων σε περίπτωση τυχαίας διακοπής είναι οι εξής:

α) Ο καταναλωτής θα ενημερώνει τη ΔΕΗ για το συμβάν, εντός 4 ημερών και θα υποβάλει σχετική αίτηση

β) Η ΔΕΗ θα διερευνήσει τις αιτίες της βλάβης και θα παράσχει κάθε σχετικό στοιχείο στον καταναλωτή.

γ) Ο καταναλωτής θα θέσει επί 2 ημέρες, εφόσον του ζητηθούν, τις συσκευές ή τον εξοπλισμό που έχει υποστεί βλάβη στη διάθεση της ΔΕΗ προς έλεγχο, πριν την επισκευή τους.

δ) Ο καταναλωτής θα υποβάλει στη ΔΕΗ, όταν του ζητηθεί, παραστατικό ηλεκτρολογικού συνεργείου, με το οποίο:

- θα περιγράφεται το είδος κάθε βλάβης και κατά το δυνατόν συσχετίζεται αυτή με ενδεχόμενη υπέρταση, λόγω διακοπής του ουδετέρου του δικτύου Διανομής Χαμηλής Τάσης, βάσει των τεχνικών ευρημάτων και στοιχείων, και
- θα τεκμηριώνεται το κόστος αποκατάστασης των βλαβών, ή αντικατάστασης των συσκευών ή του εξοπλισμού με άλλα παρόμοιων προδιαγραφών εφόσον κρίνεται οικονομικά ασύμφορη η επισκευή τους.

ε) Ο καταναλωτής θα υπογράψει δήλωση με την οποία θα αποδέχεται ότι η ζημία στις συσκευές ή στον εξοπλισμό του οφείλεται σε τυχαία βλάβη ή αστοχία υλικού του δικτύου της ΔΕΗ, και ότι το χρηματικό ποσό που εισπράττει είναι εύλογο και σε απόλυτη αντιστοιχία με τη ζημία την οποία έχει υποστεί.
Μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή των αιτήσεων θα πρέπει να εκδίδεται και η απόφαση της ΔΕΗ, η οποία σε περίπτωση που αποδεχθεί την αίτηση, οφείλει να καταβάλει την αποζημίωση μέσα σε διάστημα ενός μήνα.

Μέχρι σήμερα η ΔΕΗ κατέβαλε  αποζημιώσεις, μόνο για στις περιπτώσεις που οι ζημιές οφείλονται σε λάθη εργαζομένων της ίδιας ή εργολάβων που εργάζονται για λογαριασμό της. Το 2007, είχε καταβάλει ύστερα από εξωδικαστικό συμβιβασμό αποζημιώσεις ύψους 25.000 ευρώ σε 46 καταναλωτές και το 2008 άλλα 65.000 ευρώ σε 122 καταναλωτές.

Ωστόσο, η επιχείρηση δεν δίνει αποζημιώσεις για ζημιές σε συσκευές που οφείλονται σε βλάβες του δικτύου λόγω ανωτέρας βία (π.χ. πτώση δέντρων στα δίκτυα), σε αστοχία υλικού, σε βλάβες υπόγειων καλωδίων.

Σημείωση: 

Η ΔΕΗ θα σας αποτρέψει να κάνετε αίτηση αποζημίωσης για ηλεκτρικές  ή ηλεκτρονικές συσκευές.  Θα επικαλεστεί  απρόβλεπτες βλάβες του δικτύου. Σε αυτή την περίπτωση επικοινωνήστε και  με την  Ένωση Καταναλωτών και προχωρήστε σε αγωγή. 

Υπάρχει δεδικασμένο και είναι βέβαιο ότι θα  αποζημιωθείτε .

Οι υπεύθυνοι της ΔΕΗ  στη Μυτιλήνη επικαλούνται βλάβες σε υπόγειο αγωγό και σε παύση λειτουργίας Αιολικού Πάρκου στην Άντισσα. (αίτια που δεν οδηγούν σε άμεση αποζημίωση παρά μόνο μετά την υποβολή αγωγής και τότε η ΔΕΗ προχωρά  συνήθως σε εξωδικαστικό συμβιβασμό)

Ας βάλουμε τέλος στην ανοχή!  Αρκετά με την κοροϊδία της ΔΕΗ στη Λέσβο.

Μοιράσου το άρθρο!