Κοινωνία

30/09/2010 - 23:32

Πληρώνουμε 70.000 Ευρώ για να πίνουν γάλα οι εργαζόμενοι στο Δήμο Μυτιλήνης !!!!

Χωρίς σχόλια η διακήρυξη από το Δήμο Μυτιλήνης...που πριν μερικές μέρες αποφάσισε να πάρει κι άλλο δάνειο για να πληρώσει τους εργαζομένους !!!!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Διακήρυξης 14239

Ο Δήμος Μυτιλήνης Νομού Λέσβου διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με την μέθοδο της χαμηλότερης προσφοράς και με συμπλήρωση τιμολογίου για την προμήθεια: «Γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης». Ο προϋπολογισμός είναι 70.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ., Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση εγγράφων είναι 07/10/10 και ώρα 15.00, ενώ η ημερομηνία λήξης αποστολής των προσφορών είναι 13/10/2010 και ώρα 15.00. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και λήξης υποβολής των προσφορών είναι 14/10/2010 και ώρα από 10.30 έως 11.00 π.μ., στα γραφεία του Δήμου Μυτιλήνης, 1ος όροφος, διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής υπάρχουν. Η εγγύηση συμμετοχής είναι 3.500 ευρώ. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Η παράδοση θα γίνει στην έδρα του Δήμου, στην Μυτιλήνη. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 3 μήνες. Η χρηματοδότηση είναι από ανταποδοτικά τέλη για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και από γενικά ανειδίκευτα έσοδα για τις ανάγκες των άλλων Υπηρεσιών. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ.: 2251350565, 2251350518, fax: 2251350510, αρμόδιοι υπάλληλοι: κα Πελαγία Αράμβογλου στο Γραφείο Προμηθειών, κος Κων/νος Τζελαής στη Δ/νση Περιβάλλοντος, διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 , Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη.

Μοιράσου το άρθρο!