Λήμνος

29/08/2012 - 16:12

Διευκρινήσεις Δήμου Λήμνου για δημόσιες σχέσεις..

Διευκρινήσεις Δήμου Λήμνου για δημόσιες σχέσεις..
Σχετικά με την ανάλυση του κωδικού εξόδων του Ισολογισμού του 2011 με τίτλο «Δημόσιες Σχέσεις», από το Δήμο Λήμνου διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Ο τίτλος αφορά τη λογιστική κατηγοριοποίηση των εξόδων που αφορούν την πολιτιστική δραστηριότητα του Δήμου και τις δράσεις προβολής της Λήμνου.
Το συνολικό ποσό των περίπου 97.000 € περιλαμβάνει και τις 40.000 € που κόστισε η παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο της Ηφαιστείας το 2011.
Στο ίδιο ποσό επίσης περιλαμβάνονται σημαντικές δράσεις προβολής της Λήμνου, όπως η φιλοξενία της εκπομπής της ΕΤ3 «Κυριακή στο Χωριό» και η αυτόνομη παρουσία της Λήμνου στη τουριστική έκθεση «PHILOXENIA». Και οι δύο αυτές δράσεις απέσπασαν πολύ θετικά σχόλια από το σύνολο τόσο του κοινού όσο και των σχετικών φορέων και ειδικών.
Ειδικά για το 2011, στο προαναφερθέν ποσό περιλαμβάνεται και το συνολικό κόστος των Καλοκαιρινών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων όλης της Λήμνου.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για το σύνολο του κωδικού, ακόμα και χωρίς να αφαιρέσουμε το υψηλό κόστος της παράστασης της Ηφαιστείας, είναι κατά πολύ χαμηλότερο από το ποσό που δαπανούσαν οι τέσσερις πρώην Δήμοι, γεγονός που οφείλεται αφενός στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και αφετέρου στην γενικότερη προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων, η οποία αποτυπώθηκε και στο τελικό λογιστικό αποτέλεσμα χρήσης του Δήμου το οποίο, για πρώτη φορά από την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος στη Λήμνο, παρουσιάζει πλεόνασμα. 
Είναι σαφές επομένως, ότι οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν αφορούν σε Δημόσιες Σχέσεις, οι οποίες για το Δήμο Λήμνου είναι ελάχιστες, αλλά αφορούν στη χρηματοδότηση των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και των ενεργειών τουριστικής προβολής του Δήμου μας. 

Μοιράσου το άρθρο!