Ναυτιλιακά - Μεταφορές

30/11/2012 - 05:27

Σύστημα Παρακολούθησης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας Πλοίων

VTMIS

Το Σύστημα Παρακολούθησης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας Πλοίων (VTMIS) το οποίο είναι αναπτυγμένο σε ορισμένα μόνο λιμάνια της χώρας είναι ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί σταδιακά από το 2002. Το σύστημα συνεπικουρεί την παρακολούθηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στα ανωτέρω λιμάνια, η οποία διεξάγεται με ασφάλεια με βάση τον Διεθνή Κανονισμό Αποφυγής Συγκρούσεων. Το σύστημα δεν συνδράμει τις ενέργειες των Λιμενικών Αρχών σε θέματα ασφαλείας (παράνομοι μετανάστες, παράνομα φορτία, κλπ.), παρά μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις και όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τον Ιούνιο του 2012, όταν επανασυστήθηκε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, διαπιστώθηκε ότι η συντήρηση του VTMIS είχε σταματήσει. Αμέσως δόθηκαν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου οι οδηγίες ώστε να γίνουν όλες οι νόμιμες ενέργειες για να επανακτήσει το σύστημα τη μέγιστη λειτουργικότητά του. Οι υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος επεμβαίνουν στο πλαίσιο των τεχνικών τους δυνατοτήτων, ώστε να διατηρήσουν το σύστημα σε λειτουργία. Έχουν δρομολογηθεί ενέργειες για τη προμήθεια αναλωσίμων και ανταλλακτικών, έτσι ώστε να βελτιωθεί η λειτουργικότητα του συστήματος. Παράλληλα, έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού, ώστε να υπογραφεί τελικά σύμβαση συντήρησης για την επόμενη διετία. Υπογραμμίζουμε ότι η επιχειρησιακή ικανότητα του Λιμενικού Σώματος δεν τίθεται σε αμφιβολία. Η ικανότητα αυτή αποδεικνύεται καθημερινά από τις επιτυχίες του Λιμενικού Σώματος σε θέματα παράνομης διακίνησης τσιγάρων, συλλήψεων για εμπορία μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών και αντιμετώπιση άλλων έκνομων ενεργειών.

 

Μοιράσου το άρθρο!