Οικονομία

31/10/2011 - 15:12

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την Μαρίνα Μυτιλήνης

Ύστερα  από σχετική ενημέρωση που  έλαβε απ’ το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, ο Αν. Υπουργός ΠΕΚΑ και Βουλευτής Νομού Λέσβου κ. Νίκος Σηφουνάκης, γνωστοποιεί ότι εκδίδεται άμεσα η προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου διαχείρισης της ΜΑΡΙΝΑΣ Μυτιλήνης.

Με βάση την προκήρυξη, στον ανάδοχο Φορέα που θα επιλεγεί για την ανάπτυξη και αξιοποίηση του τουριστικού λιμένα Μυτιλήνης θα ανατεθεί η χρήση, η διοίκηση και η εκμετάλλευση του για 40χρόνια. Προβλέπεται η καταβολή εφάπαξ ανταλλάγματος κατά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, που θα αναλογεί σε ένα ετήσιο μίσθωμα. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε μία φάση με κριτήριο την τελική επιλογή του αναδόχου το συμφερότερο για το Δημόσιο αντάλλαγμα. Η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς θα αποτελεί προαπαίτηση στη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τους υποψήφιους αναδόχους (pass or fail), βάσει των στοιχείων της που καθορίζονται στη προκήρυξη  και αφορούν στην τεχνική και οικονομική επάρκεια του αναδόχου, το master plan , το σχέδιο ανάπτυξης της ΜΑΡΙΝΑΣ κλπ.

Ο κ. Σηφουνάκης αναφερόμενος στην εξέλιξη αυτή δήλωσε σχετικά:

«Ως πολίτης  της Λέσβου που πίστεψα στη δρομολόγηση και υλοποίηση αυτού του μεγάλου έργου και που εργάστηκα για να λειτουργήσει ολοκληρωμένα, και με την τροπολογία που κατέθεσα πρόσφατα σε νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ, με την οποία άνοιξε ο δρόμος για την οριστική λειτουργία της ΜΑΡΙΝΑΣ, χαίρομαι για την εξέλιξη. Από όσο μπορεί να διαπιστώσει κανείς, απ’ την ανάγνωση της προκήρυξης, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, προσπαθεί, παρά την αρνητική διεθνή οικονομική συγκυρία, να δώσει αποτελεσματική λύση στο ζήτημα της ανάθεσης και μόνιμης λειτουργίας της ΜΑΡΙΝΑΣ, ώστε να μην αποβεί άγονος και πάλι ο διαγωνισμός. Θα περιμένουμε την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας με την ευχή αυτή τη φορά να υπάρξει διεξοδική λύση προς όφελος του τόπου.»

Μοιράσου το άρθρο!