Οικονομία

29/07/2021 - 17:00

63 νέα επενδυτικά σχέδια της Λέσβου στο CLLD/LEADER - Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 63 ΝΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΛΕΣΒΟΥ της ΕΤΑΛ Α.Ε. ΥΨΟΥΣ 7.945.603,30 ΕΥΡΏ.

"Με την απόφαση αυτή καλύπτονται πλέον στο σύνολο τους οι πράξεις δικαιούχων που υπέβαλαν υποψηφιότητα και ήταν "επιλαχούσες", στη πρόσκληση της ΕΤΑΛ Α.Ε για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα με αποτέλεσμα συνολικά οι ενταγμένες πράξεις μαζί με τα έργα δημοσίου χαρακτήρα από την αρχική κατανομή του υπομέτρου 19.2 του 2016, ύψους 6.074.300 ευρώ να ανέρχεται πλέον σε ποσό 20.127.869,09 ευρώ με 159 εγκεκριμένες πράξεις. (υπερδέσμευση 331%)

Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα στη Λέσβο (έργα ιδιωτικού χαρακτήρα) και την ποιότητα ζωής (έργα δημοσίου χαρακτήρα), ιδιαίτερα όσον αφορά την μεταποίηση-τυποποίηση-εμπορία αλλά και άλλους κλάδους της τοπικής οικονομίας.

Η έμπρακτη αναγνώριση της ανάγκης στήριξης της επιχειρηματικότητας της υπαίθρου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την έγκριση της νέας υπερδέσμευσης και η συνεργασία με τις υπηρεσίες του είναι πολύ σημαντική και δίνει μεγάλη ικανοποίηση για την προσπάθεια στη Λέσβο μέσα από πολλαπλές κρίσεις.
Επίσης σημαντική είναι η υποστήριξη και συνεργασία των θεσμικών φορέων και πολιτικών εκπροσώπων της Λέσβου στις κατά καιρούς προσπάθειες και αιτήσεις της ΕΤΑΛ Α.Ε.

Η προσδοκία της ΕΤΑΛ Α.Ε. με συναίσθηση της ευθύνης που της αναλογεί, είναι η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων να είναι υπεύθυνη, μεθοδική, συντονισμένη και οργανωμένη ούτως ώστε μέσα από την υλοποίηση των πράξεων αυτών παρά τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα και τις σύνθετες διαδικασίες διαχείρισης δημόσιων πόρων, να πετύχουμε στη Λέσβο μια παρέμβαση με ουσιαστικά και ορατά αποτελέσματα με προστιθέμενη αξία που αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της σημασίας της "Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων", τη φιλοσοφία και την εμπειρία των 30 ετών LEADER και στο νησί μας."

 

 

Αναλυτικές οδηγίες στο επισυναπτόμενο αρχείο

Μοιράσου το άρθρο!