Οικονομία

28/07/2021 - 11:07

Στο φως «καρτέλ» μαρμάρινων τάφων στη Μυτιλήνη

Τι διαπίστωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Οι εισηγητές της Επιτροπής Ανταγωνισμού διαπίστωσαν παράβαση από 15 επιχειρήσεις - κατασκευαστές ταφικών μνημείων και Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (EA) θα συνεδριάσει στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 για να εξετάσει, κατόπιν Εισήγησης, την αυτεπάγγελτη έρευνα στην αγορά κατασκευής μαρμάρινων μνημείων εντός του Α΄ και Β΄ Κοιμητηρίου Μυτιλήνης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011, περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει, ή/και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.).

 

Στην Εισήγηση προτείνεται να διαπιστωθεί από την ΕΑ παράβαση 1 παρ. 1 του Ν. 703/1977 και άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 από δεκαπέντε (15) επιχειρήσεις - κατασκευαστές ταφικών μνημείων και τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης, για το χρονικό διάστημα από το έτος 2007 μέχρι το έτος 2021, ανάλογα με τον χρόνο συμμετοχής εκάστης επιχείρησης, για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται σε αυτήν.

Ειδικότερα, η αυτεπάγγελτη έρευνα αφορά σε διερεύνηση παράβασης του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 αναφορικά με τυχόν εναρμονισμένη πρακτική από επιχειρήσεις που είναι μεταξύ τους πραγματικοί ανταγωνιστές στην αγορά κατασκευής μαρμάρινων μνημείων εντός του Α΄ και Β΄ Κοιμητηρίου Μυτιλήνης και τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης. Από τα στοιχεία του φακέλου αξιολογούμενα τόσο μεμονωμένα το καθένα από αυτά όσο και συνολικά, προκύπτει η σύμπραξη μεταξύ δεκαπέντε (15) επιχειρήσεων - κατασκευαστών ταφικών μνημείων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Μυτιλήνης και τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης με αντικείμενο τον καθορισμό τιμών και την κατανομή αγορών (πελατείας) για την ανάληψη έργων και την κατασκευή ταφικών μνημείων.

Υπό το φως των διαπιστώσεων αυτών, προτείνεται να επιβληθεί πρόστιμο στις ανωτέρω επιχειρήσεις, για τη διάρκεια συμμετοχής εκάστης σε αυτή.

 

πηγη: https://www.businessnews.gr/

---

 

Το θέμα είναι σήμερα πρωτοσέλιδο   και στην εφημερίδα "Τα ΝΕΑ της Λέσβου" με αναλυτικές λεπτομέρειες....

d

Μοιράσου το άρθρο!