Περιβάλλον

12/04/2019 - 11:46

Εκπαίδευση για αντιμετώπιση περιστατικών θαλασσιάς ρύπανσης από πετρέλαιο

Πρόγραμμα εκπαίδευσης ομάδας αντιμετώπισης περιστατικών θαλασσιάς ρύπανσης από πετρέλαιο από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου

Τακτική εκπαίδευση της ομάδας αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο των λιμένων αρμοδιότητάς της, ως ακολούθως:

 

Τετάρτη 17 Απριλίου 2019

Θεωρητική Εκπαίδευση.

Η θεωρητική εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, στον Επιβατικό Λιμένα Μυτιλήνης, από 14.00 έως 18.00 και θα περιλαμβάνει:

 • Εισαγωγή- Είδη και τρόποι εισροής ρυπογόνων ουσιών στο λιμένα
 • Ανάλυση των ιδιοτήτων του πετρελαίου όταν αυτό έρθει σε επαφή με τη θάλασσα
 • Παρουσίαση του υφιστάμενου εξοπλισμού αντιρρύπανσης του Δ.Λ.Τ.Λέσβου
 • Διαδικασίες χρήσεως των πλωτών φραγμάτων με έμφαση στην αγκύρωσή τους
 • Διαδικασίες χρήσεως των απορροφητικών και προσροφητικών υλικών και επιλογή του κατάλληλου υλικού ανάλογα με το περιστατικό
 • Χρήση ελαιοσυλλεκτών (Skimmers) για την περισυλλογή του πετρελαίου
 • Διαχείριση Αποβλήτων από την αντιμετώπιση ρυπάνσεων
 • Αναφορά στα μέσα μεταφοράς αντιρρυπαντικού εξοπλισμού και σύγκριση αποτελεσματικότητάς τους ανάλογα με το είδος του συμβάντος
 • Βασική αναφορά ενός συμβάντος ρύπανσης της θάλασσας
 • Συνοπτική παρουσίαση του Εγκεκριμένου Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης του Δ.Λ.Τ.Λέσβου
 • Άσκηση επί χάρτου σε Λιμένα ευθύνης του Δ.Λ.Τ.Λέσβου
 • Προβολή οπτικοακουστικού υλικού αντιμετώπισης περιστατικού ρύπανσης και άσκησης αντιμετώπισης ανάλογου συμβάντος.

 

Πέμπτη 18 Απριλίου 2019

Α. Πρακτική Εκπαίδευση.

1ο μέρος. Επίδειξη του εξοπλισμού αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης που διαθέτει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου στο λιμένα Μυτιλήνης (Εμπορικός Λιμένας), από 09.30 – 10.30.

2ο μέρος. Διεξαγωγή άσκησης αντιμετώπισης περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης στο λιμένα Μυτιλήνης με χρήση πλωτού φράγματος και αγκυροβόλησή του, από 10.30 έως 13.00. Η άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο διυπηρεσιακής άσκησης επιχειρησιακής ετοιμότητας στη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων από την εκδήλωση ατυχημάτων ευρείας κλίμακας.

Β. Αξιολόγηση εκπαίδευσης.

Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου στον Επιβατικό Λιμένα Μυτιλήνης από 14.00 έως 15.00 (μετά την ολοκλήρωση της άσκησης και την επανατακτοποίηση του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού).

 

Εκπαιδευτής: Αγγελόπουλος Μιχάλης (ΜΕΤΟΠΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

 

Την εκπαίδευση είναι δυνατό να παρακολουθήσουν μέλη συλλόγων, φορέων κ.λπ. που δεν ανήκουν στην Ομάδα Αντιρρύπανσης του Δ.Λ.Τ.Λέσβου (πλην των φορέων οι οποίοι υποχρεούνται από την ισχύουσα Νομοθεσία να εκπαιδεύονται για τα ίδια θέματα).

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε με την κ. Ελένη Κατωτριάτου, τηλέφωνο 2251025349, fax: 2251028434, e-mail: info@ltlesvou.gr.

 

 

Μοιράσου το άρθρο!