Περιβάλλον

31/01/2012 - 13:59

Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας Πέτρας

Την Παρασκευή το απόγευμα στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτρας, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου στο πλαίσιο του άξονα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» με τίτλο «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας Πέτρας», συνεδρίασε προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την παρουσίαση της προκαταρκτικής πρότασης της μελετητικής ομάδας υπό τον Χωροτάκτη κ. Αδαμάντιο Πασχαλίδη.

Παρουσιάστηκαν τρία σενάρια προτάσεων, πρώτον το σενάριο τάσεων,  δεύτερον το σενάριο ήπιας παρέμβασης και τέλος αυτό της έντονης ή ριζοσπαστικής παρέμβασης.

Έγινε ουσιαστικός διάλογος επί των προτάσεων της μελέτης από όλους τους παρισταμένους,  αφού άλλωστε αυτός ήταν και ο λόγος της διαβούλευσης της Ά Φάσης του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. της Δ.Ε. Πέτρας.

Στην διαδικασία, εκτός από τον πρόεδρο, Αντιδήμαρχο Γιάννη Βατό και τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Πέτρας, τέως αυτοδιοικητικοί, εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε., εκπρόσωποι σχεδόν όλων των φορέων, αλλά και κάτοικοι της περιοχής, όπου όλοι συνέβαλαν σε έναν εποικοδομητικό διάλογο στην κατεύθυνση του 2ου σεναρίου της μελέτης, δηλαδή αυτού της ήπιας παρέμβασης. Αυτό άλλωστε ήταν και η ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Μοιράσου το άρθρο!