Περιβάλλον

31/10/2013 - 18:21

Χρηματοδότηση εκσυγχρονισμού αρδευτικού δικτύου Παρακοίλων από το Δ.Λέσβου

Χρηματοδότηση εκσυγχρονισμού αρδευτικού δικτύου Παρακοίλων από το Δ.Λέσβου

yle="text-align: justify;">O Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, Γιάννη Τσαμπάνη, υπέγραψε την αίτηση χρηματοδότησης για το έργο: «Εκσυγχρονισμός – Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου Παρακοίλων», προϋπολογισμού 500.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013», στο Μέτρο 321, Δράση: Έργα Υποδομής Μικρής Κλίμακας: Μικρά Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Έργα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από Εθνική Δαπάνη,

Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των έργων υδρομάστευσης και του εξωτερικού δικτύου άρδευσης του Κάμπου των Παρακοίλων.
Συγκεκριμένα, προτείνονται έργα υδροσυλλογής και προστασίας στις υφιστάμενες «δέσεις», καλλιέργεια της πηγής «Τασλάνη», καθώς και εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου συστήματος τσιμενταυλάκων του εξωτερικού δικτύου άρδευσης με την τοποθέτηση κλειστών αγωγών πολυαιθυλενίου.   
 

Μοιράσου το άρθρο!

geotee