Περιβάλλον

28/09/2010 - 16:08

Στοπ στις χωματέρες !!! (Θαυμάστε την ανικανότητα των δημάρχων !!!!)

Μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχουν κλείσει οριστικά όλοι οι ΧΑΔΑ  -Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων - στο Βόρειο Αιγαίοι και να ξεκινήσει η λειτουργία του ΧΥΤΑ στη Λέσβο διαφορετικά άμεσος είναι ο κίνδυνο απένταξης του έργου από το Ταμείο Συνοχής και επιβάρυνσης του Εθνικού προϋπολογισμού με το συνολικό ποσό των δαπανών.

Αυτό τονίστηκε επιτακτικά στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στο Επιμελητήριο Λέσβου με θέμα την οριστική παύση λειτουργίας και τη αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, την κατασκευή ΧΥΤ Αδρανών, την εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων, την οργάνωση και τη λειτουργία των ΦΟΔΣΑ, την προμήθεια Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και τη λειτουργία των ΧΥΤΑ των νησιών.

Η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας κ. Σοφία Θεολογίτου επεσήμανε στους δημάρχους και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ότι απαιτείται άμεσα η παύση λειτουργίας των ΧΑΔΑ που βρίσκονται εντός των ορίων των δήμων τους, και η μεταφορά των απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ που έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή τους. Στο νομό Λέσβου, ειδικότερα είπε η κ. Θεολογίτου η ορθή διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να αιτηθεί η Ελλάδα την τελική πληρωμή του έργου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αντίθετη περίπτωση, η μη ικανοποίηση των όρων θα οδηγήσει σε απένταξη από το Ταμείο Συνοχής των ήδη κατασκευασμένων έργων και επιβάρυνση του Εθνικού Προϋπολογισμού με το συνολικό ποσό των δαπανών, καθώς και επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, ανά δήμο και ανά ημέρα, για την μη παύση λειτουργίας των υφιστάμενων ΧΑΔΑ. Είμαι βέβαιη κατέληξε ότι οι δήμαρχοι είναι ευαισθητοποιημένοι στο θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και θα συνεργαστούν με τον ΦΟΔΣΑ Λέσβου προκειμένου να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και να λειτουργήσει σωστά όλο το σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων».

Εντωμεταξύ σε αδιέξοδο βρίσκεται η ΔΕΔΑΠΑΛ ο φορέας δειχείρησης δηλαδή του ΧΥΤΑ της Λέσβου καθώς οι Δήμοι του νησιού οφείλουν από τον Απρίλιο 460.000 ευρώ για τη μεταφορά των απορριμμάτων. Οι Δήμοι που έχουν πληρώσει είναι οι ακόλουθοι Ευεργέτουλα, Γέρας, Μανταμάδου και Καλλονής.

πηγη  EΡΤ

Μοιράσου το άρθρο!