Πολιτική

31/07/2012 - 21:15

Πρόταση Τεντόμα-Γιαννίρη για τη διαδικασία γνωμοδότησης της Περιφέρειας για επένδυση Ρόκα

Τεντόμας Βασίλης, Γιαννίρης Ηλίας

&n

bsp;

κ. Α. Γιακαλή,  Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου

              κ. Ν. Μάρκου, Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος

              κ. Στ. Δημηρούδη, Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Η συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, στην οποία το όργανο της περιφέρειας θα γνωμοδοτήσει επί της ΜΠΕ της επένδυσης Iberdrola-Ρόκα, θεωρούμε ότι θα πρέπει να βασίζεται σε σωστές δημοκρατικές διαδικασίες. Αφορά σε ένα πολύ σοβαρό θέμα, στο οποίο εμπλέκεται και πρέπει να έχει λόγο η κοινή γνώμη των τριών νησιών, με την όποια εκπροσώπησή τους και με στόχο την πληρότητα της διαβούλευσης, η οποία δεν έγινε μέσα στις καλύτερες δυνατές συνθήκες και με τη πληρότητα που απαιτείτο, εν πολλοίς λόγω και της γενικότερης απειρίας για διεκπεραίωση παρόμοιων θεμάτων.

Σε αυτή την κατεύθυνση στοχεύει και η παρούσα παρέμβασή μας, με την οποία προτείνουμε για αυτή τη συνεδρίαση έναν «οδικό χάρτη» χαρακτηριστικών και προϋποθέσεων που θεωρούμε ότι αυτή πρέπει να έχει:

 

 • Έγκαιρη (προτείνουμε 15 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση) αποστολή της ημερήσιας διάταξης με όλα τα σχετικά ενημερωτικά υλικά.
 • Η ημερομηνία συνεδρίασης θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη από αυτές των συνεδριάσεων των τριών δήμων για το παραπάνω θέμα. Κάτι τέτοιο επιβάλλει ο σεβασμός στη δημοκρατία με την αμεσότερη δυνατή μορφή της (έστω αυτήν των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ).
 • Η συνεδρίαση αυτή να έχει μοναδικό και αποκλειστικό το εν λόγω θέμα και να είναι απογευματινή, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε φορείς και πολίτες να παρακολουθήσουν και να παρέμβουν, όσοι από αυτούς θα συμφωνηθεί ότι υπάρχει πρακτικά η δυνατότητα να παρέμβουν.
 • Στα απαραίτητα ενημερωτικά υλικά προς τους περιφερειακούς συμβούλους θα πρέπει να περιλαμβάνονται: Εισήγηση Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, γνωμοδοτήσεις άλλων φορέων της περιφέρειας, του ΥΠΠΟ και της Δασικής Υπηρεσία καθώς και οι ενστάσεις φορέων και μεμονωμένων πολιτών, που κατατέθηκαν στη περιφέρεια.

 

Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί κατά τη συνεδρίαση προτείνουμε να είναι η εξής:

 • Παρουσίαση της επένδυσης από πλευράς Ρόκα
 • Παρουσίαση Στοιχείων αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ

στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες-  Ψαρά από πλευράς ΡΑΕ

 • Εισήγηση - Παρέμβαση ΑΔΜΗΕ
 • Παρουσίαση Εισήγησης Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας
 • Παρουσίαση γνωμοδοτήσεων άλλων φορέων περιφέρειας, Δασικής

      υπηρεσίας & ΥΠΠΟ.

 • Ερωτήσεις στους παραπάνω φορείς από τους περιφερειακούς  

συμβούλους και απαντήσεις αυτών.

 • Παρουσίαση της «Στρατηγικής Αξιολόγησης Ανάπτυξης Α/Π στη

Λήμνο – Γνωμοδότηση επί της προτεινόμενης επένδυσης Α/Π του  ομίλου Ρόκα στη Λήμνο» από Παν/μιο Αιγαίου.

 • Παρέμβαση εκπροσώπων κινήσεων και πολιτών, από τα τρία νησιά.
 • Παρεμβάσεις Δημάρχων ή εκπροσώπων των δήμων Λέσβου –          Λήμνου – Χίου.
 • Ομιλίες περιφερειακών συμβούλων & λήψη απόφασης.

 

Την όλη αυτή διαδικασία την θεωρούμε απαραίτητη για την ολόπλευρη ενημέρωση του σώματος, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παρακάτω δεδομένα:

·         Ότι μικρός αριθμός περιφερειακών. συμβούλων έχουν παρακολουθήσει τις μέχρι τώρα, άλλωστε ελάχιστες, ενημερωτικές συγκεντρώσεις, που έγιναν στα τρία νησιά.

·         Το σώμα πρέπει να γνωρίζει όλες τις γνωμοδοτήσεις και απόψεις κρατικών υπηρεσιών και φορέων, που τώρα διαμορφώνονται και ως εκ τούτου δεν παρουσιάστηκαν κατά τη διαβούλευση και κυρίως αυτήν του ΥΠΠΟ..

·         Οι φορείς των πολιτών, κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης βασικά είχαν τη δυνατότητα μόνο υποβολής ερωτήσεων, ενώ οι κατατεθείσες ενστάσεις τους εκ των πραγμάτων θα είναι συνοπτικά διατυπωμένες καθιστώντας απαραίτητη και χρήσιμη τη ζωντανή παρουσίασή τους.

 

Εξυπακούεται ότι στη παραπάνω από εμάς διαδικασία διεξαγωγής της συνεδρίασης του π.σ. ο πρόεδρος του σώματος μπορεί να αλλάξει τη σειρά των παρεμβάσεων, ενώ δεν θα είχαμε αντίρρηση –το αντίθετο μάλιστα- να προστεθούν και παρεμβάσεις φορέων, όπως το ΤΕΕ Β.Α. Αιγαίου, άλλες επαγγελματικές ενώσεις και φορείς των τριών νησιών καθώς και φορείς ή πολίτες που δεν καλύπτονται (ή και αντιτίθενται ακόμη) στις θέσεις και απόψεις των Πρωτοβουλιών Πολιτών των τριών νησιών και οι οποίοι θα έχουν δηλώσει αυτή τους τη πρόθεση πριν τη συνεδρίαση του περιφ. συμβουλίου.

Η παραπάνω προτεινόμενη διαδικασία του περιφερειακού συμβουλίου (με τις όποιες παραλλαγές και τροποποιήσεις) θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί για τη λήψη απόφασης ενός τόσο σοβαρού θέματος, όπως και αρχικά τονίσαμε, που όλοι κατανοούμε ότι ξεπερνάει τα όρια μια απλής γνωμοδότησης σε μια οποιαδήποτε ΜΠΕ, αλλά αντίθετα αφορά στο παραγωγικό και αναπτυξιακό μέλλον των τριών νησιών και των κατοίκων τους και θα αλλάξει τη φυσιογνωμία ορισμένων περιοχών των νησιών μας για τα επόμενα 25 έως 50 χρόνια. Πολύ περισσότερο που η ΡΑΕ έχει εγκρίνει ήδη και άλλα αιολικά πάρκα σε άλλες περιοχές των τριών νησιών και μπορεί στο μέλλον να εγκρίνει και άλλες.

 

Με τιμή και εκτίμηση

              Βασίλης Τεντόμας                                        Ηλίας Γιαννίρης

        Περιφερειακός σύμβουλος -                      Περιφερειακός σύμβουλος - επικεφαλής περιφερειακής παράταξης         επικεφαλής περιφερειακής παράταξης

«ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ»    «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟ» 

Μοιράσου το άρθρο!