Υγεία

30/05/2022 - 12:43

Αυτόματης Αναλυτής Ομάδων Αίματος στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Μυτιλήνης κ. Καμπόυρης μας ενημερώνει:

Παρελήφθη και τέθηκε σε λειτουργία Αυτόματος Αναλυτής Ομάδων Αίματος αφού προηγήθηκε η εκπαίδευση του προσωπικού της αιμοδοσίας του Γ.Ν. Μυτιλήνης.

Η λειτουργία Αυτόματου Αναλυτή Ομάδων Αίματος τελευταίας γενιάς και κορυφαίας τεχνολογίας αντικατέστησε τον παλαιότερο υπάρχοντα.

Για την Αιμοδοσία του Νοσοκομείου αποτελεί βασική προϋπόθεση στις ημέρες μας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια του μεταγγιζόμενου ασθενούς, αλλά και η απρόσκοπτη λειτουργία του τμήματος.

Η χρήση πλήρως αυτοματοποιημένων συστημάτων συμβάλλει σημαντικά στην ΑΣΦΑΛΕΙΑ της μετάγγισης του Αίματος καθώς:

 Διασφαλίζει την αξιοπιστία και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων

 Ευκολία χρήσης μιας και γίνεται αυτόματη εκτέλεση όλων των βημάτων (δειγματοληψία και πιπετάρισμα αντιδραστηρίων, επώαση- φυγοκέντρηση - διάβασμα, ερμηνεία αποτελεσμάτων, χωρίς ενδιάμεσες παρεμβάσεις του χειριστή).

 Μειώνει σημαντικά την εμπλοκή του χειριστή και συνεπώς αποφεύγονται τα ανθρώπινα σφάλματα.

 Ελαχιστοποίηση επαφής με δυνητικά μολυσματικά βιολογικά υγρά.

 Δυνατότητα ευρύτερης γκάμας εξετάσεων και πρωτοκόλλων.

 Εξοικονόμηση αντιδραστηρίων με το νέο σύστημα διάτρησης των κασετών.

 Αυξάνεται η ταχύτητα ολοκλήρωσης των εξετάσεων, έχοντας τη δυνατότητα τρεξίματος ταυτόχρονα πολλών δειγμάτων διαφορετικών προφίλ.

 Μεγαλύτερη ευκρίνεια του αποτελέσματος λόγω υψηλότερης ανάλυσης της κάμερας του αναλυτή.

 Καταγράφονται πλήρως όλα τα συμβάντα διασφαλίζοντας την ιχνηλασιμότητα.

 Εκτελούνται από το χειριστή ποιοτικοί έλεγχοι πιστοποιώντας την ορθότητα της μεθόδου αλλά και του αναλυτή.

 Χρησιμοποιούνται τυποποιημένες διαδικασίες εξετάσεων & δύναται η εκτύπωση των αποτελεσμάτων ή μεταφέρονται απευθείας τα τελικά αποτελέσματα με ασφάλεια στο LIS.

Η προσπάθεια μας συνεχίζεται για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του Νοσοκομείου μας και την περαιτέρω βελτίωση τόσο της ασφάλειας όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους κατοίκους του Νησιού μας τις οποίες και οφείλουμε.

Μοιράσου το άρθρο!