Αγροτικά - Αλιεία

23/09/2022 - 18:03

23η Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Βιολογικής Παραγωγής - Δήλωση Π. Κουφέλου

ΔΕΗ

ΠΑΑ

23η Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Βιολογικής Παραγωγής 

Σήμερα γιορτάζουμε τη βιολογική παραγωγή, μια βιώσιμη μορφή γεωργίας που μπορεί να προστατεύσει  τη βιοποικιλότητα και την οικολογική ισορροπία και να προωθήσει την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. Για τον λόγο αυτό επιχειρείται η στροφή από τη συμβατική γεωργία στη βιολογική, υιοθετώντας, κατά κύριο λόγο τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ν. Λέσβου με αρμοδιότητα στον πρωτογενή Τομέα για το Βόρειο Αιγαίο έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η μάνα γη που  ανέθρεψε ολόκληρες γενιές, μας δίδαξε το Σεβασμό, την Ευγνωμοσύνη, την Ισορροπία και τη Συνεισφορά. Καθώς “η τροφή  είναι  φάρμακό και το φάρμακο  είναι η τροφή” σύμφωνα με τον  Ιπποκράτη ο σεβασμός προς τη φύση και τα πλάσματα της, η ευγνωμοσύνη για όσα με σοφία μας προσφέρονται αποτελεί βασική αρχή και θεμέλιος λίθος της πολιτικής της Περιφερειακής Αρχής. Ως εκ τούτου η στήριξη εμπράκτως των βιοκαλλιεργητών της Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι δεδομένη. Σε αυτή την διαδρομή, έχουμε συμμάχους σύγχρονα επιστημονικά και τεχνολογικά μέσα και μεθόδους στα οποία επενδύουμε διαρκώς επιτρέποντας έτσι στους παραγωγούς να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία των προϊόντων τους και  κατά συνέπεια το εισόδημα τους.

Η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία έχουν μέλλον και μπορεί να συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της αγροτικής μας οικονομίας και της προστασίας του Περιβάλλοντος». 

Μοιράσου το άρθρο!