Αγροτικά - Αλιεία

30/07/2012 - 14:42

Ειδικές άδειες αλιείας μεγάλων πελαγικών ειδών για το έτος 2013

 άδειες αλιείας Λέσβος

yle="text-align: justify; "> 

Το Τμήμα Αλιείας Λέσβου ενημερώνει τους επαγγελματίες αλιείς των νήσων Λέσβου, Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, για την χορήγηση της ειδικής άδειας αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών έτους 2013. Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα μας το αργότερο μέχρι τις 30/8/2012.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση αδειών αλιείας ξιφία και μακρύπτερου τόνου είναι:

·         Αίτηση που θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη με όλα τα στοιχεία και πληροφορίες (τα οποία απαιτούνται από την Ε.Ε. και τον ICCAT)

·         Ακριβές φωτοαντίγραφο άδειας αλιείας του σκάφους

·         Ακριβές φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Καταμέτρησης και Εγγράφου Εθνικότητας (ή αντίστοιχου εγγράφου για μικρότερα σκάφη) του σκάφους

·      Υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα εκτός της αλιείας. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι συνταξιούχος θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς ο φορέας συνταξιοδότησης και η απασχόληση βάσει της οποίας συνταξιοδοτήθηκε.

Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση αδειών αλιείας κόκκινου τόνου (ΒFT) καθώς και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα μας στα παρακάτω τηλέφωνα:

 

Στο 2251046667 για τους αλιείς νήσου Λέσβου και

Στο 2254351252 για τους αλιείς νήσων Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου.

Μοιράσου το άρθρο!