Αγροτικά - Αλιεία

29/11/2013 - 13:38

Έως 15 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για δικαιώματα φύτευσης αμπελώνων

Η  Δ/νση  Αγροτικής  Οικονομίας  της  Περιφέρειας  Βορείου  Αιγαίου  ενημερώνει  όσους  ενδιαφέρονται  για  την  απόκτηση  δικαιωμάτων  φύτευσης  αμπελώνων  (οινοποιίας)  από  το  Εθνικό  Αποθεματικό,  ότι  μπορούν  να  υποβάλλουν  τις  αιτήσεις  τους  μέχρι  τις  15  Δεκεμβρίου  2013, στη  Δ/νση  Αγροτικής  Οικονομίας  (Καραντώνη  2,  Μυτιλήνη),  στο  Τμήμα  Αγροτικής  Οικονομίας  Καλλονής  και  στο  Τμήμα  Αγροτικής  Οικονομίας  Λήμνου.  

Ως  δικαιούχοι  μπορούν  να  κριθούν  φυσικά  και  νομικά  πρόσωπα  που  διαθέτουν  ιδιόκτητα  ή  μισθωμένα  αγροτεμάχια (ενοικιαστήριο  τουλάχιστον  δεκαετίας/συμβολαιογραφικό), κατάλληλα  για  την  εγκατάσταση  αμπελώνων,  έστω  και  αν  σκοπεύουν  να  ασχοληθούν  για  πρώτη  φορά  με  την  αμπελοκαλλιέργεια.  Οι  παλαιότεροι  οφείλουν  ήδη  να  τηρούν  τις  υποχρεώσεις  του  ΚΑΝ  (ΕΚ)  479/2008  (δηλώσεις  συγκομιδής,  αμπελουργικό  μητρώο,  κ.λ.π.)  

Για  περισσότερες  πληροφορίες, οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να  απευθύνονται  στο  Τμήμα  Αγροτικής  Οικονομίας  Καλλονής,  στο  τηλέφωνο  2253022565  και  στο  Τμήμα  Αγροτικής  Οικονομίας  Λήμνου,  στα  τηλέφωνα  2254029108  και   2254351245
 

Μοιράσου το άρθρο!