Αγροτικά - Αλιεία

28/02/2014 - 19:17

Εξοπλισμός επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών με συσκευή VMS

style="text-align: justify;"> 
Από το Τμήμα Αλιείας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου γίνεται γνωστό, ότι τα αλιευτικά σκάφη που έχουν ολικό μήκος από 12 έως 15 μέτρα, καθώς και τα μικρότερα σκάφη στα οποία χορηγείται άδεια αλίευσης μεγάλων πελαγικών ψαριών ή άδεια απόπλου στα διεθνή ύδατα, υποχρεούνται να φέρουν συσκευή αυτόματου εντοπισμού (VMS) την οποία μπορούν να προμηθευτούν με επιδότηση. 
 
Δικαιούχοι επιδότησης είναι και οι ιδιοκτήτες σκαφών μεγαλύτερων των 15 μέτρων που κατέχουν συσκευή VMS για τουλάχιστον 5 έτη και θέλουν να τις αντικαταστήσουν. Τέλος, ιδιοκτήτες σκαφών κάτω των 12 μέτρων που επιθυμούν  από μόνοι τους την ένταξή τους στη διαδικασία ηλεκτρονικής παρακολούθησης σκαφών μπορούν να προμηθευτούν τη συσκευή VMS με επιδότηση.
 
Η δαπάνη για την προμήθεια και εγκατάσταση της συσκευής καλύπτεται σε ποσοστό 100% με κοινοτική και εθνική συμμετοχή και είναι επιλέξιμη μέχρι του ποσού των 2500 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Οι αιτήσεις πληρωμής, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται από τους υπόχρεους αλιείς στο Τμήμα Αλιείας Λέσβου (τηλ. 2251046667).  
 
Για την υποβολή αιτήσεων πληρωμής δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός, αλλά συνιστάται η άμεση προμήθεια της συσκευής.
 

Μοιράσου το άρθρο!