Αγροτικά - Αλιεία

28/06/2013 - 19:59

Χορήγηση Άδειας Πειραματικής Αλείας - Δειγματοληψίας

Την χορήγηση άδειας Πειραματικής Αλιείας-Δειγματοληψίας, στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για τη διενέργεια συλλογής δειγμάτων  βιολογικού υλικού, αποφάσισε η Γενική Γραμματέας  ΑΔΑ κα Χριστιάνα Καλογήρου.
Οι πειραματικές δειγματοληψίες και η σχετική έρευνα θα είναι υπό την επίβλεψη του Αν. Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Δ. Κουτσούμπα. Διενεργούνται στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Εργασίες καταγραφής βενθικής πανίδας και χλωρίδας στη θαλάσσια ζώνη γύρω από τη νήσο Νησιώπη», με αναθέτουσα αρχή το «Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου» και με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Π.Ε.Π Κρήτης και Νήσων (ΕΣΠΑ 2007-2013). 
Με την απόφασή της η Γ.Γ. κα Χ. Καλογήρου, ορίζει ότι η Πειραματική Αλιεία θα διεξαχθεί στη Θαλάσσια ζώνη του Κόλπου Σιγρίου και περιμετρικά της Νήσου Νησιώπης του Νομού Λέσβου. Ενώ οι δειγματοληψίες θα περιλαμβάνουν:
1.  Οπτική απογραφή της βενθικής πανίδας (ψάρια και θαλάσσια ασπόνδυλα) και φωτογραφικό υλικό με αυτόνομες καταδύσεις των μελών της ερευνητικής ομάδας.
2.  Συλλογή δειγμάτων ιζήματος με το αλιευτικό σκάφος «Ταξιάρχης».
3.   Συλλογή δειγμάτων ιχθυοπανίδας με το αλιευτικό σκάφος «Άγιος Νικόλαος».
Επίσης, στην απόφαση προβλέπεται ότι το βιολογικό υλικό που θα συλλεχθεί θα αφορά θαλάσσιους οργανισμούς που συλλέγονται από επαγγελματίες ψαράδες και όχι θαλάσσια είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που προστατεύονται από Διεθνείς η Εθνικές  Συμβάσεις, ενώ θα χρησιμοποιείται μόνο για τις ανάγκες του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου. Τέλος προβλέπονται και καθορίζονται οι όροι με τους οποίους η Πειραματική Αλιεία – Δειγματοληψία θα είναι νόμιμη και θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους σεβασμού του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Μοιράσου το άρθρο!